Tuyệt đối không giữ tài khoản, mật khẩu và không làm thay thí sinh khi đăng ký xét tuyển đại học

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ -Bộ GD&ĐT lưu ý, các cơ sở giáo dục THPT, cán bộ tư vấn tuyển sinh chỉ hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển.
Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp 2022.
Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp 2022.

Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Theo đó, Bộ đề nghị Sở GD&ĐT thực hiện một số công việc:

Hướng dẫn thí sinh thực hiện theo các quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành và các nội dung tại mục I nêu trên, tổ chức tập huấn công tác tuyển sinh tại địa phương trước ngày 22/7/2022.

Chỉ đạo các trường THPT là các điểm tiếp nhận sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp trong quá trình tổ chức thi tốt nghiệp THPT để kiểm tra, chỉnh sửa sai sót (nếu có, thông báo cho thí sinh biết), xác nhận thông tin khu vực ưu tiên (Phụ lục II, VI) và đối tượng ưu tiên của thí sinh.

Thời hạn thực hiện công việc theo Kế hoạch chung. Từ ngày 1/7 đến 18/7 kiểm tra, rà soát, cập nhật và xác nhận kết quả học tập cấp THPT trên Hệ thống.

Từ ngày 12/7 đến ngày 18/7, hướng dẫn và nhập thông tin cá nhân của thí sinh tự do chưa thực hiện việc đăng ký trên Hệ thống, cấp tài khoản sử dụng cho thí sinh để thí sinh đăng ký NVXT.

Bộ cũng đề nghị Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường THPT mở các phòng máy tính có nối mạng internet để thí sinh sử dụng thực hiện đăng ký NVXT. Tổ chức hỗ trợ việc đăng ký nguyện vọng cho những thí sinh không có điều kiện đăng ký trực tuyến (lưu ý chỉ hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển, tuyệt đối không giữ tài khoản, mật khẩu và không làm thay thí sinh).

Đồng thời hỗ trợ thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển trực tuyến theo quy định. Hướng dẫn các thí sinh phúc khảo các bài thi/môn thi, điều chỉnh NVXT (nếu có nhu cầu) ngay sau khi có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT. Từ ngày 10/7 đến ngày 28/9 cử cán bộ có kinh nghiệm về công tác tuyển sinh để trực, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh trong công tác tuyển sinh.