Trường hợp thí sinh bị hủy kết quả trúng tuyển viên chức

GD&TĐ - Người trúng tuyển viên chức giáo viên nhưng không đến làm thủ tục ký hợp đồng lao động thì có bị hủy kết quả hay không? - Quách Gia Hân (giahan***@gmail.com).
Ảnh có tính chất minh họa/internet
Ảnh có tính chất minh họa/internet

* Trả lời:

Nội dung bạn quan tâm được thể hiện tại Điều 19, Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ "Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức".

Cụ thể quy định như sau: Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển viên chức phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo thông báo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định này.

Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng làm việc được ký kết, người trúng tuyển phải đến nhận việc, trừ trường hợp hợp đồng làm việc quy định thời hạn khác.

Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức.

Trường hợp người trúng tuyển không đến ký hợp đồng làm việc trong thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc đến nhận việc sau thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều này thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc chấm dứt hợp đồng đã ký kết.

Việc địa phương bạn chưa có tiền lệ hủy kết quả trúng tuyển, nếu chỉ dựa vào thông tin bạn cung cấp thì chúng tôi chưa đủ cơ sở để trả lời bạn là địa phương bạn làm đúng hay sai.

Vì vậy, bạn có thể căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ nêu trên để giám sát việc thực thi các quy định của Nhà nước về tuyển dụng viên chức, công chức ở địa phương bạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic

Tổng thống Serbia nói sự thật phũ phàng

GD&TĐ - Tổng thống Serbia mới đây cho biết, hai chữ “hòa bình” dường như đã trở thành không được yêu thích và không được mong muốn trên toàn thế giới.