Trường học xây Vạn Lý Trường Thành trong khuôn viên riêng

Bạn có thể chưa bao giờ nghe nói về Học viện Kỹ thuật Sinh học Vũ Hán (Trung Quốc), nhưng giờ điều đó sắp thay đổi. Trường này đang đầu tư 4 triệu nhân dân tệ đẻ xây dựng bản sao Vạn Lý Trường Thành trong khuôn viên.
Vạn Lý Trường Thành của trường có chiều dài 1,6km, nối 3 khu phía đông, trung và tây với nhiều cổng vào.
Vạn Lý Trường Thành của trường có chiều dài 1,6km, nối 3 khu phía đông, trung và tây với nhiều cổng vào.
Vạn Lý Trường Thành, Vũ HánVạn Lý Trường Thành, Vũ HánVạn Lý Trường Thành, Vũ HánVạn Lý Trường Thành, Vũ HánVạn Lý Trường Thành, Vũ HánVạn Lý Trường Thành, Vũ Hán
Theo vietnamnet.vn