Trường ĐH Quảng Bình khai giảng năm học 2010 - 2011

Trường ĐH Quảng Bình khai giảng năm học 2010 - 2011
Khen thưởng các tân thủ khoa năm học 2010-2011
Khen thưởng các tân thủ khoa năm học 2010-2011

Trong năm học 2010 - 2011, Trường Đại học Quảng Bình tiếp tục phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực với 68 ngành học các hệ thuộc 4 khối ngành đào tạo gồm đào tạo giáo viên từ mầm non đến THPT; cử nhân Xã hội - Du lịch - Kinh tế; kỹ sư, cử nhân Kỹ thuật - Công nghệ và kỹ sư, cử nhân Nông - Lâm - Thủy sản.

Trường cũng đã mở rộng liên kết đào tạo với các trường đại học trong và ngoài nước nhằm mở rộng phạm vi, quy mô đào tạo với chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Hiện nay, trường có 228 cán bộ, nhân viên với 161 giảng viên. Trong đó, số giảng viên có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ chiếm 48%.

Năm học 2009 - 2010, toàn trường có 4.299 sinh viên được xếp loại rèn luyện khá, tốt, chiếm 92,2% tổng số sinh viên hệ chính quy. Năm học 2010 - 2011, trường đã tuyển sinh được 673 sinh viên thuộc 17 ngành học.

Trong dịp này, Trường Đại học Quảng Bình đã tuyên dương, khen thưởng 4 tân thủ khoa trong kỳ tuyển sinh năm học 2010 - 2011. Các đơn vị cũng trao nhiều phần quà, học bổng cho các sinh viên, đặc biệt, có 20 sinh viên ngành Âm nhạc và Nông - Lâm - Thủy sản được nhận học bổng Otave của Hội Âm nhạc Việt Nam tại Pháp.

Nhật Minh