Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG HN) có hiệu trưởng mới

GD&TĐ - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG HN) vừa tổ chức lễ trao Quyết định của Giám đốc ĐHQG HN về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN (nhiệm kỳ 2014 - 2019) cho PGS.TS Nguyễn Văn Nội.

Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội - PGS.TS Phùng Xuân Nhạ (bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho PGS.TS Nguyễn Văn Nội.
Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội - PGS.TS Phùng Xuân Nhạ (bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho PGS.TS Nguyễn Văn Nội.

Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội - PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - cho biết: PGS.TS Nguyễn Văn Nội trước khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng là Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, cũng là cán bộ đầu tiên được bổ nhiệm theo Nghị định mới của Chính phủ về ĐH Quốc gia. Với đề tài nghiên cứu xuất sắc về kế hoạch hành động xây dựng, phát triển Nhà trường trong nhiệm kỳ 5 năm, PGS.TS Nguyễn Văn Nội đã trúng cử vào vị trí Hiệu trưởng).

5 nhiệm vụ trọng tâm mà PGS.TS Nguyễn Văn Nội quyết tâm triển khai tại Trường ĐHKHTN trong thời gian tới, bao gồm: Tạo sự đồng thuận cao, tinh thần cộng đồng trách nhiệm vì sự phát triển của Trường, uy tín và thương hiệu của ĐHQGHN.

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, luôn hướng đến hiệu quả và chất lượng cao. Môi trường làm việc đó sẽ khơi gợi cảm hứng, kích thích sáng tạo để tạo nên những kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học xuất sắc.

Tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện quản trị đại học, thực hiện quản trị đại học tiếp cận theo chất lượng, số lượng và hiệu quả sản phẩm đầu ra; quản lý tích hợp để nâng cao hiệu quả các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ.

Phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức từng bước đạt chuẩn khu vực và quốc tế. Triển khai các giải pháp đột phá để tuyển dụng, thu hút cán bộ giỏi về làm việc tại Trường. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và trọng dụng nhân tài; xây dựng văn hóa chất lượng và phát triển môi trường học thuật theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo. Điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong nước và tiếp cận với trình độ của các trường đại học tiên tiến trên thế giới, theo hướng tiếp cận CDIO, nhằm phát triển phẩm chất, năng lực, tầm nhìn và kỹ năng cho người học.

Thực hiện các giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động KHCN. Kết hợp chặt chẽ nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng triển khai, giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học. Tập trung xây dựng một số trung tâm nghiên cứu xuất sắc trực thuộc Trường trên cơ sở các dự án đầu tư chiều sâu.                                                                    

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ