Trường ĐH được đề xuất mở ngành chưa có trong danh mục đào tạo

Trường ĐH được đề xuất mở ngành chưa có trong danh mục đào tạo
Trường ĐH được đề xuất mở ngành chưa có trong danh mục đào tạo ảnh 1

Tại Điều lệ này, điều kiện mở ngành đào tạo trình độ ĐH được quy định cụ thể như sau:

Có đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo, trong đó có ít nhất 01 giảng viên có trình độ tiến sĩ và 3 giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký.

Đã xây dựng chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các môn học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Có đủ phòng học với các phương tiện, trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập; có đủ phòng thí nghiệm, phòng máy tính, phòng học ngoại ngữ, xưởng thực hành và các phần mềm liên quan đáp ứng yêu cầu của ngành đào tạo; thư viện của trường đáp ứng được yêu cầu của ngành đào tạo về phòng học, giáo trình, bài giảng của môn học, các tài liệu liên quan, máy tính, phần mềm và các trang thiết bị phục vụ cho việc mượn, tra cứu tài liệu.

Đã hoàn thành tổ chức bộ máy quản lý và xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, đảm bảo triển khai ngành đào tạo; không vi phạm các quy định về tuyển sinh, hoạt động đào tạo và các quy định liên quan khác của pháp luật trong 3 năm tính đến khi nộp hồ sơ xin mở ngành đào tạo mới.

Đối với trình độ thạc sĩ, điều kiện để được mở ngành được quy định: Trường đại học đã đào tạo trình độ đại học ở ngành tương ứng với ngành đăng ký đào tạo trình độ thạc sĩ có ít nhất 2 khóa sinh viên ĐH chính quy của ngành này đã tốt nghiệp.

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường đảm nhận giảng dạy ít nhất 70% khối lượng của chương trình đào tạo, trong đó có ít nhất 5 giảng viên cơ hữu có bằng tốt tiến sĩ thuộc ngành đăng ký đào tạo, đã hoặc đang tham gia các đề tài khoa học, mỗi người đã công bố ít nhất 3 công trình khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong vòng 5 năm tính đến khi nộp hồ sơ xin phép mở ngành đào tạo.

Có đủ phòng học, phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất thử nghiệm, phòng máy tính, mạng internet đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện với phòng đọc, phòng tra cứu thông tin, nguồn thông tin tư liệu, sách, tạp chí xuất bản ở trong nước và nước ngoài đáp ứng yêu cẩu của chương trình đào tạo ngành; 

Đã xây dựng chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các môn học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đã hoàn thành tổ chức bộ máy quản lý và xây dựng quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của nhà trường, đảm bảo triển khai ngành đào tạo; không vi phạm các quy định về tuyển sinh, quy định về hoạt động đào tạo và các quy định liên quan khác của pháp luật trong 3 năm tính đến khi nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo mới.

Với trình độ đào tạo tiến sĩ, điều kiện mở ngành gồm 5 tiêu chí đó là:

Đội ngũ giảng viên, cán bộ cơ hữu của trường có ít nhất 1 PGS và 4 tiến sĩ cùng ngành, trong đó có ít nhất 3 người cùng chuyên ngành đăng ký; mỗi người đã công bố ít nhất 3 công trình khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín trong vòng 5 năm tính đến khi nộp hồ sơ đăng ký mở ngành; có khả năng xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, hướng dẫn nghiên cứu sinh thực hiện luận án tiến sĩ và đánh giá luận án.

Đủ khả năng và điều kiện để thành lập hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ và tổ chức đánh giá luận án.

Có cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị, thư viện, phòng thí nghiệm bảo đảm đáp ứng yêu cầu đào tạo; có chỗ làm việc dành riêng cho nghiên cứu sinh.

Đã thực hiện những nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước, bộ, ngành, tỉnh, thành phố; có kinh nghiệm trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu khoa học; thường xuyên tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học chuyên ngành và hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.

Trường ĐH đã đào tạo trình độ thạc sĩ và có ít nhất 2 khóa thạc sĩ tốt nghiệp ở ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký đào tạo trình độ tiến sĩ.

Đã xây dựng chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các môn học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đã hoàn thành tổ chức bộ máy quản lý và xây dựng quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của nhà trường, đảm bảo triển khai chuyên ngành đào tạo; không vi phạm các quy định về tuyển sinh, quy định về hoạt động đào tạo và các quy định liên quan khác của pháp luật trpng 3 năm tính đến khi nộp hồ sơ xin mở ngành đào tạo mới.  

Hiếu Nguyễn

Trang web mạo danh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để bán thực phẩm chức năng.

Loạn quảng cáo thực phẩm chức năng

GD&TĐ - Vừa qua, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã xử lý hơn 10 sản phẩm thực phẩm chức năng vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.