Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Trường đại học thứ ba của Việt Nam đạt chuẩn AUN-QA cấp cơ sở

Công Chương - 25/04/2019, 16:42 GMT+7 | Giáo dục
PGS.TS Nantana Gajaseni - Chủ tịch Hội đồng AUN-QA trao Chứng nhận đạt chuẩn đánh giá chất lượng cấp cơ sở GD theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA cho TS Trần Tiến Khoa - Hiệu trưởng HCMIU (trái). Ảnh: CC.PGS.TS Nantana Gajaseni - Chủ tịch Hội đồng AUN-QA trao Chứng nhận đạt chuẩn đánh giá chất lượng cấp cơ sở GD theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA cho TS Trần Tiến Khoa - Hiệu trưởng HCMIU (trái). Ảnh: CC.

Theo PGS.TS Nantana Gajaseni - Chủ tịch Hội đồng AUN-QA, HCMIU là cơ sở giáo dục ĐH thứ ba của Việt Nam và là đơn vị thứ bảy của của Đông Nam Á đạt được Chứng nhận này. 

Nhà trường đạt kết quả đánh giá cấp cơ sở theo AUN-QA ở mức 100% tiêu chuẩn đạt, trong đó 32% tiêu chuẩn đạt đánh giá trên mức mong đợi ở các mảng nhân sự, đối ngoại, đánh giá chất lượng, tuyển sinh, hỗ trợ SV, quản lý khoa học, kết quả đầu ra của người học và kết quả NCKH. 

 PGS.TS Nantana Gajaseni trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cấp chương trình đào tạo cho đại diện 2 chương trình ngành Tài chính ngân hàng và Kỹ thuật xây dựng của HCMIU.

Đại diện HCMIU cho biết, việc thực hiện đánh giá AUN-QA cấp cơ sở GD là một trong những mục tiêu chiến lược chính trong giai đoạn 2016-2020 của trường. Nhà trường đã triển khai hoạt động này từ đầu năm 2017, bắt đầu từ việc tìm hiểu, lập kế hoạch, tập huấn và thực hiện theo quy trình cải tiến chất lượng liên tục đến khi hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá. Đến cuối  tháng 8/2018, nhà trường hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá và đánh giá chính thức vào cuối 11/2018.

Dịp này, Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á cũng trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cấp chương trình đào tạo cho 2 chương trình bậc cử nhân ngành Tài chính ngân hàng và Kỹ thuật xây dựng của HCMIU.

Tính đến thời điểm này, nhà trường đã có 11 chương trình đào tạo đạt chuẩn đánh giá AUN-QA, trong đó có 09 chương trình bậc ĐH và 02 chương trình bậc thạc sĩ. 

Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á  (AUN), thành lập vào tháng 11 năm 1995 với việc ban hành Hiến chương về GDĐH.  AUN thực hiện các chương trình và các hoạt động nhằm khuyến khích và tăng cường hợp tác, phát triển giáo dục mở rộng hội nhập khu vực tiến đến việc đạt được các chuẩn mực toàn cầu. Các hoạt động hiện tại của AUN được phân thành 05 lĩnh vực bao gồm (1) Các chương trình trao đổi dành cho giới trẻ, (2) Hợp tác học thuật, (3) Các tiêu chuẩn, Cơ chế, Hệ thống và Chính sách hợp tác GDĐH, (4) Môn học và Phát triển chương trình và (5) Các diễn đàn về chính sách khu vực và toàn cầu.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm