Trường chuyển về vùng ĐBKK, giáo viên hưởng ưu đãi thế nào?

Ông Lý Minh Hùng tốt nghiệp năm 2003 và được tuyển dụng về giảng dạy tại trường THPT bán công Giá Rai (nay là trường THPT Nguyễn Trung Trực), đóng trên địa bàn ấp 5, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
Trường chuyển về vùng ĐBKK, giáo viên hưởng ưu đãi thế nào?

Ông Hùng đã được hưởng phụ cấp thu hút khi công tác tại ấp đặc biệt khó khăn theo Nghị định 35/2001/NĐ-CP.

Năm 2006, thị trấn Giá Rai ra khỏi danh sách vùng đặc biệt khó khăn nhưng ông Hùng tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp thu hút đến hết ngày 31/12/2008, đủ 60 tháng. 

Tháng 9/2013, trường THPT Nguyễn Trung Trực chuyển về ấp 4, thị trấn Giá Rai, là ấp đặc biệt khó khăn.

Ông Hùng hỏi, trong trường hợp này, các giáo viên tại trường có được nhận quyết định điều động hay giấy xác nhận công tác tại vùng đặc biệt khó khăn không? Ông có tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút hoặc phụ cấp công tác lâu năm ở vùng đặc biệt khó khăn không?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu trả lời như sau:

Trước đây, trường THPT Nguyễn Trung Trực tọa lạc tại ấp 5, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai (thuộc diện xã, thị trấn đóng trên địa bàn có vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) nên những nhà giáo công tác tại trường đều được hưởng các chính sách theo Nghị định số 35/2001/NĐ-CP và Nghị định số 61/2006/NĐ-CP.

Ngày 11/7/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 163/2006/QĐ-TTg phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn hoàn thành cơ bản mục tiêu chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135 giai đoạn 1999-2005), trong đó có thị trấn Giá Rai. Cũng theo Quyết định 163/2006/QĐ-TTg, nhà giáo đang công tác tại trường THPT Nguyễn Trung Trực được hưởng chính sách vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP đến hết năm 2008 (trong đó có một số nhà giáo của trường đã hưởng phụ cấp thu hút đủ 60 tháng và một số chưa hưởng đủ 60 tháng).

Đến tháng 9/2013, trường THPT Nguyễn Trung Trực được di dời về địa điểm mới xây dựng tại ấp 4, thị trấn Giá Rai, cách địa điểm trường cũ hơn 1 km. Theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/8/2008 của Uỷ ban Dân tộc thì ấp 4, thị trấn Giá Rau thuộc ấp đặc biệt khó khăn nên những đơn vị đóng trên địa bàn ấp này được hưởng chính sách vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Sở Tài chính xem xét, giải quyết cho những nhà giáo của trường THPT Nguyễn Trung Trực đã hưởng phụ cấp thu hút đủ 60 tháng theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ.

Tuy nhiên, theo quy định nêu tại Nghị định 19/2013/NĐ-CP, Sở Tài chính ban hành Công văn số 1929/STC-NS ngày 19/9/2014 hướng dẫn xác định đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị định như sau:

- Là giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có Quyết định của cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (trong quyết định của cấp có thẩm quyền phải được ghi rõ là điều động hoặc luân chuyển).

- Đã hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ đủ 60 tháng.

Đối với các giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục không bảo đảm các điều kiện nêu trên thì không được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP mà được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định 116/2010/NĐ-CP hoặc được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP (đối với các đối tượng chưa hưởng phụ cấp thu hút đủ 60 tháng).

Thực tế, trường THPT Nguyễn Trung Trực được chuyển từ địa điểm cũ thuộc ấp 5, thị trấn Giá Rai, sang địa điểm mới thuộc ấp 4, thị trấn Giá Rai, những nhà giáo của trường công tác trong cùng một đơn vị chứ không phải ở hai đơn vị khác nhau nên không thể ra quyết định điều động.

Do không có quyết định điều động nên Sở Tài chính chỉ xem xét giải quyết cho những nhà giáo đã hưởng phụ cấp thu hút đủ 60 tháng (theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP) được hưởng phụ cấp công tác lâu năm (theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP) chứ không được tiếp tục hưởng phụ cấp theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP. Đối với những nhà giáo trước đây đã hưởng phụ cấp thu hút nhưng chưa đủ 60 tháng, nay tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP.

Theo Cổng thông tin Điện tử Chính phủ
Cuộc thi vẽ tranh 'Những sắc màu cuộc sống' được tổ chức thường niên từ năm 2022. Ảnh: Bình Thanh

Sắc màu cuộc sống từ con mắt trẻ thơ

GD&TĐ - Cuộc thi vẽ tranh 'Những sắc màu cuộc sống' vừa được Alfred Nobel School phối hợp với Ban vận động Mỹ thuật và Ngoại giao văn hóa Việt Nam tổ chức.
Nghi thức đốt hạc giấy tại chùa Daisho-in.Origami vì hòa bình ở Hiroshima 2.

Origami vì hòa bình ở Hiroshima

GD&TĐ - Theo một truyền thuyết cổ xưa của Nhật Bản, người nào gấp được một nghìn hạc giấy Origami thì điều ước của họ sẽ thành hiện thực.