Trò chuyện với chuột

Trò chuyện với chuột
Từ lâu, con người đã mơ ước có được khả năng giao tiếp với động vật. Các nhà nghiên cứu thuộc viện tiến hóa nhân chủng học Max Planck (Leipzig – Đức) nhờ công nghệ gen đã nuôi dưỡng được một số con chuột có gen FOXP2 được thay thế bằng gen  tương ứng ở người. Ông Svante Paabo, giám đốc phòng thí nghiệm, nơi tạo ra những con chuột này, từng tuyên bố rằng khi đề án kết thúc thì “chúng ta có thể nói chuyện với chuột”. Tuy nhiên, Paabo không đảm bảo rằng chuột sẽ biết cách trả lời chúng ta. Lý do rất đơn giản: Để loài người có thể có khả năng ngôn ngữ, rất nhiều gen đã phải trải qua quá trình tiến hóa, còn con chuột “mới” thì chỉ nhận được một trong những gen đó. Điều ngạc nhiên là dạng gen FOXP2 của người đã khiến cho những con chuột giao tiếp với nhau bằng những âm thanh khác, đồng thời làm thay đổi hoạt động của một số chức năng trong não của chúng.
 (Theo N.Y.T)