Triển khai ETEP: Biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo

GD&TĐ - Đội ngũ nhà giáo đóng vai trò quyết định cho thành công của công cuộc đổi mới GD-ĐT. Vì thế, nâng cao năng lực, bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ, sự sẵn sàng đổi mới của đội ngũ này góp phần quan trọng xây dựng một nền giáo dục mở.

Tham dự Hội nghị Tổng kết hoạt động Chương trình ETEP có đại diện Ngân hàng Thế giới; đại diện lãnh đạo và các vụ, cục của Bộ GD&ĐT và 8 trường đại học sư phạm/học viện tham gia ETEP
Tham dự Hội nghị Tổng kết hoạt động Chương trình ETEP có đại diện Ngân hàng Thế giới; đại diện lãnh đạo và các vụ, cục của Bộ GD&ĐT và 8 trường đại học sư phạm/học viện tham gia ETEP

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh điều này tại Hội nghị Tổng kết hoạt động Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và CBQL cơ sở GDPT (ETEP) năm 2018, diễn ra sáng 10/12 tại Hà Nội.

Chương trình ETEP do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục chương trình đầu tư tại Quyết định số 956/QĐ-TTg, ngày 30/5/2016; tập trung tăng cường năng lực cho các trường ĐHSP chủ chốt gồm: ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội 2, ĐHSP – ĐH Thái Nguyên, ĐH Vinh, ĐHSP – ĐH Huế, ĐHSP – ĐH Đà Nẵng, ĐHSP TP Hồ Chí Minh và Học viện Quản lý Giáo dục.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, Ban quản lý Chương trình ETEP đã phối hợp với Cục Nhà giáo và CBQL giáo dục cùng chuyên gia của Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội), Học viện Quản lý Giáo dục hoàn thành xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở GDPT và chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDPT. Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT, quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDPT (Thông tư 14) và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở GDPT (Thông tư 20), đồng thời tổ chức triển khai tới 63 tỉnh thành, làm lan toả tinh thần của 2 Thông tư nói trên trong thực tiễn.

Cùng với ban hành Thông tư 14 và Thông tư 20, Bộ GD&ĐT chỉ đạo Chương trình ETEP khẩn trương hoàn thành chương trình, tài liệu bồi dưỡng giáo viên và CBQL cơ sở GDPT. Triển khai ETEP, Bộ GD&ĐT cố gắng biến quá trình bồi dưỡng thành quá trình tự bồi dưỡng, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, hỗ trợ giáo viên và CBQL cơ sở GDPT tự bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

  • Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh: Đội ngũ nhà giáo - những người trực tiếp tạo nên chất lượng giáo dục - đóng vai trò quyết định cho thành công của công cuộc đổi mới GD-ĐT. Vì thế, nâng cao năng lực, bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn nghiệp vụ, sự sẵn sàng đổi mới của đội ngũ này góp phần quan trọng xây dựng một nền giáo dục mở. Thực hiện thành công Chương trình ETEP góp phần quan trọng để thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, chuyển một nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang một nền giáo dục phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chỉ đạo: Ban quản lý Chương trình ETEP cần phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT) đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện hệ thống LMS-TEMIS - hệ thống quản lý và bồi dưỡng qua mạng cho đội ngũ giáo viên và cán bộ cơ sở GDPT; phối hợp với các trường sư phạm chủ chốt xây dựng quy trình lựa chọn giảng viên chủ chốt, hoàn tất việc lựa chọn 12 mô đun cho 3 cấp học bồi dưỡng cốt cán, các chương trình bồi dưỡng giáo viên và CBQL cơ sở GDPT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ