Tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT

GD&TĐ - Tại Hội nghị sáng 8/6, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Đức Cường đã có những chia sẻ về công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Đức Cường phát biểu tại Hội nghị.
Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Đức Cường phát biểu tại Hội nghị.

Ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn     

Theo quy định của Luật giáo dục 2019, Kỳ thi tốt nghiệp THPT được phân cấp trách nhiệm toàn diện trên địa bàn cho Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, các cấp chính quyền địa phương. Với trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/5/2022 về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022; với tinh thần chủ động tiếp thu, kế thừa những ưu điểm, khắc phục những hạn chế của công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo hướng: An toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành đầy đủ các văn bản, hướng dẫn về thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2022, đặc biệt đã ban hành kế hoạch và phân công nhiệm vụ chi tiết thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non năm 2022 theo Quyết định số 1392/QĐ-BGDĐT ngày 26/5/2022.

Kế hoạch đã kế thừa, phát huy những ưu điểm trong công tác tổ chức thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT những năm trước, làm rõ công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở tất cả các khâu của kỳ thi, việc tổ chức lực lượng tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ.

Đặc biệt Kế hoạch đã thể hiện đầu mối thống nhất chỉ đạo, tham mưu tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ và địa phương, tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, phân định rõ trách nhiệm, nội dung thanh tra, kiểm tra của các chủ thể khác nhau cùng thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2022 số 2188/BGDĐT-TTr ngày 26/5/2021. Hướng dẫn đã chỉ rõ nội dung, cách thức thanh tra, kiểm tra; thẩm quyền, tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra; công tác phối hợp; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của những người tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra ở từng khâu của kỳ thi, của từng chủ thể chỉ đạo, tham gia hoạt động thanh tra, kiểm tra (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban chỉ đạo cấp quốc gia, Ban chỉ đạo cấp tỉnh và sở Giáo dục và Đào tạo).

Thanh tra Chính phủ có Công văn số 841/CV-TTCP ngày 3/6/2022 gửi Chánh thanh tra các tỉnh về công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022. ảnh 1
Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 sở Giáo dục và Đào tạo

Phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã được Bộ trưởng phê duyệt tại Quyết định số 1392/QĐ-BGD ĐT ngày 26/5/2022, cụ thể như sau:

Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia thành lập 5 đoàn công tác do Lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn và các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện làm việc với Ban chỉ đạo các tỉnh và kiểm tra tại các sở Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng thi địa phương trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức thi.

Kiểm tra công tác chuẩn bị thi: Giữ nguyên như năm 2021, năm 2022 thành lập 10 đoàn kiểm tra tại 20 sở Giáo dục và Đào tạo.

Kiểm tra công tác coi thi: Tổ chức với hình thức như năm 2021 (năm 2021 huy động gần 8000 cán bộ, giáo viên). Năm 2022 thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng đoàn và thành viên là lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học; mỗi đoàn có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học tham gia, mỗi Điểm thi có 1 tổ kiểm tra, mỗi tổ từ 2 người trở lên tùy theo số phòng thi tại Điểm thi theo hướng dẫn.

Kiểm tra công tác chấm thi: Thành lập 63 đoàn kiểm tra của Bộ tại 63 sở Giáo dục và Đào tạo; mỗi Đoàn từ 4 đến 5 người do Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động từ các sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục đại học.

Về kiểm tra công tác phúc khảo: Giữ ổn định như năm 2021 là kiểm tra lưu động tại một số sở Giáo dục và Đào tạo: Thành lập 5 Đoàn kiểm tra, kiểm tra từ 10 đến 15 sở Giáo dục và Đào tạo.

Về phía các sở Giáo dục và Đào tạo: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của kỳ thi theo Hướng dẫn 2188. Theo đó 4 khâu: chuẩn bị thi tham mưu tổ chức thanh tra hoặc kiểm tra cho phù hợp, còn 3 khâu coi thi, chấm thi và phúc khảo tổ chức thanh tra.

Hướng dẫn 2188/BGDĐT-TTr làm rõ vị trí của các đoàn thanh tra, kiểm tra các cấp, việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ, xử lý vi phạm, hồ sơ, tài liệu thu nhận của các đoàn thanh tra, kiểm tra và đặc biệt là thời hạn hoàn thành báo cáo, kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra. Yêu cầu tổng kết, đánh giá đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2022, xử lý nghiêm vi phạm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thanh tra Chính phủ.

Cử cán bộ cốt cán đúng thành phần tham gia hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (10-20/6 có các hội nghị Bắc, Nam); tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi cho cán bộ tham gia công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi tại địa phương. Cử cán bộ thanh tra, cộng tác viên thanh tra của Sở tham gia Đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức chấm thi và thanh tra chấm thi theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề xuất cán bộ, công chức, cộng tác viên thanh tra giáo dục tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bảo đảm đủ số lượng, tiêu chuẩn theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động kiểm tra công tác coi thi của Bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi theo đúng quy định pháp luật; trong đó chú ý đến Đoàn kiểm tra công tác chấm thi do Sở chủ trì.

Phối hợp chặt chẽ, kịp thời báo cáo Thanh tra Bộ điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 an toàn, phù hợp, hiệu quả.

Tổ chức tập huấn trực tiếp

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức tập huấn trực tiếp cho tất cả các đối tượng với 2 hội nghị:

Hội nghị tập huấn cho Lãnh đạo Sở và cốt cán của Thanh tra Sở (63 sở Giáo dục và Đào tạo) và cốt cán là Thanh tra nội bộ và Lãnh đạo cơ sở giáo dục đai học (142 cơ sở, chưa tính các đơn vị thành viên của Đại học quốc gia và Đại học vùng) về công tác thanh tra, kiểm tra ở tất cả các khâu của kỳ thi. Trên cơ sở đó, các sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học tổ chức tập huấn đến tất cả các thành viên viên tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra

Hội nghị tập huấn cho các đoàn kiểm tra của Bộ gồm, cán bộ công chức sở Giáo dục và Đào tạo và giảng viên cơ sở giáo dục đại học được điều động tham gia các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi, chấm thi và phúc khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (khoảng 350 người).

Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển tài liệu nghiệp vụ và tài liệu tập huấn (dạng văn bản và các clip video nghiệp vụ) trước và đăng trên mạng để các sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học tổ chức học tập, thảo luận trước khi tập huấn, chủ động trong công tác tập huấn.

Ảnh minh họa ITN.

Nền tảng quan trọng

GD&TĐ - Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay mạng, mà phải là quá trình cá nhân hóa.