Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Trang bị cho HS kỹ năng tự giải quyết khó khăn

Vĩnh An - 03/08/2018, 09:00 GMT+7 | Giáo dục
Kỹ năng giải quyết vấn đề giúp học sinh dễ dàng hòa nhập với xã hộiKỹ năng giải quyết vấn đề giúp học sinh dễ dàng hòa nhập với xã hội

Chủ động phòng ngừa, phát hiện

Dự thảo nêu rõ việc thực hiện công tác xã hội trong trường học phải đảm bảo giữ bí mật các thông tin cá nhân của HS, chỉ chia sẻ thông tin với những cá nhân liên quan trong trường hợp cần thiết và có sự đồng ý của người được hỗ trợ. Bên cạnh đó, tôn trọng các đặc điểm riêng biệt về bản thân, hoàn cảnh cá nhân, quan điểm, giá trị, niềm tin và quyền tự quyết của HS, nhân phẩm của HS, đặt HS vào vị trí trung tâm của các hoạt động trợ giúp.

Theo dự thảo, nội dung công tác xã hội trong trường học gồm: Phát hiện các nguy cơ trong và ngoài nhà trường có ảnh hưởng tiêu cực đến HS, các vụ việc liên quan đến HS có hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật. Tổ chức các hoạt động phòng ngừa hạn chế nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật đối với HS; thực hiện quy trình can thiệp, trợ giúp đối với HS có hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật.

Hiện toàn văn dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác xã hội trong trường học đang được đăng tải trên Cổng thông tin Điện tử Chính phủ và Cổng thông tin Điện tử Bộ GD&ĐT để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. 

Đồng thời phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương và các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ tại cộng đồng, thực hiện việc can thiệp, trợ giúp đối với các HS cần can thiệp trợ giúp khẩn cấp, hoặc các HS, giáo viên có nhu cầu. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ HS hòa nhập cộng đồng sau can thiệp hoặc các HS, giáo viên, phụ huynh có nhu cầu.

Can thiệp, trợ giúp

Dự thảo nêu rõ, người được phân công làm đầu mối triển khai công tác xã hội trong trường học tiếp nhận thông báo và đánh giá ban đầu nhu cầu hỗ trợ của HS.

Tiếp đó, người được phân công làm đầu mối triển khai công tác xã hội trong trường học trao đổi, phỏng vấn HS và các đối tượng liên quan để xác minh lại thông tin và hiện trạng của HS. Đánh giá toàn diện nhu cầu cần hỗ trợ của HS dựa trên mức độ tổn thương và mức độ nguy cơ bị tổn thương. Căn cứ kết quả xác minh và đánh giá nhu cầu của HS, Hiệu trưởng nhà trường quyết định phương án can thiệp, trợ giúp đối với HS.

Về hỗ trợ phát triển: Hỗ trợ HS sau khi kết thúc quy trình can thiệp, trợ giúp được tham gia một cách bình đẳng các hoạt động GD tại nhà trường và cộng đồng…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm