Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Trà Vinh: Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ em trong cơ sở giáo GD mầm non

Đức Trí - 06/04/2020, 15:45 GMT+7 | Giáo dục
Các cơ sở GDMN sẽ được đôn đốc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn và phòng,chống bạo hành.Các cơ sở GDMN sẽ được đôn đốc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn và phòng,chống bạo hành.

Mục tiêu chuyên đề là đảm bảo 100% các cơ sở GDMN được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống bạo hành; biện pháp hỗ trợ trẻ có nguy cơ bạo hành; biện pháp can thiệp khi xảy ra bạo hành theo quy định. Đảm bảo 100% cơ sở GDMN được đánh giá, đôn đốc việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn và công tác phòng, chống bạo hành trẻ.

Để tổ chức thực hiện, về phía Sở GD&ĐT sẽ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong cơ sở GDMN”. Tổ chức tập huấn cho CBQL việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn và phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở GDMN.

Kiểm tra giám sát trong thực hiện hoạt động phòng ngừa bạo hành trẻ trong 5 đơn vị. Nắm bắt các thông tin về bạo hành trẻ trên địa bàn tỉnh để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý. Tổng kết đánh giá, lựa chọn, tuyên truyền, tôn vinh và nhân rộng những điển hình trong công tác đảm bảo an toàn và phòng, chống bạo hành trẻ trong cơ sở GDMN.

Về phía Phòng GD&ĐT sẽ tổ chức rà soát, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn và công tác phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở GDMN.

Kiểm tra giám sát công tác đảm bảo an toàn và công tác phòng chống bạo hành trẻ tại các cơ sở GDMN; phối hợp với UBND các xã/phường/thị trấn kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện quy định về đảm bảo an toàn và phòng chống bạo hành trẻ ở các nhóm lớp độc lập tư thục.

Lãnh đạo các cơ sở GDMN chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên khi để xảy ra bạo hành trẻ.

Hỗ trợ những cơ sở này trong việc thực hiện các quy định, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý những trường hợp vi phạm…

Phòng GD&ĐT cũng có nhiệm vụ tổ chức tập huấn CBQL, GV, NV về công tác đảm bảo an toàn phòng, chống bạo hành trẻ. Lựa chọn điển hình tiêu biểu trong công tác đảm bảo an toàn và hoạt động phòng, chống bạo hành để nhân rộng tại địa phương.

Đối với các cơ sở GDMN sẽ xây dựng kế hoạch phòng, chống bạo hành và các biện pháp cụ thể về biện pháp phòng, ngừa, biện pháp hỗ trợ trẻ có nguy cơ bạo hành, biện pháp can thiệp khi xảy ra bạo hành theo quy định.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên trong trường về phòng, chống bạo hành trẻ trong cơ sở giáo dục, đảm bảo 100% CBQL, GV, NV được tập huấn các kĩ năng phòng, chống bạo hành trẻ…

Tăng cường áp dụng các biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ, kĩ năng ứng xử với các tình huống bạo hành. Xây dựng quy tắc ứng xử trong trường học và thiết lập đường dây nóng trong phòng, chống bạo hành trẻ.

Phối hợp chặt chẽ với gia đình, cộng đồng, có cơ chế giám sát trong công tác phòng, chống bạo hành trẻ.

Lãnh đạo các cơ sở GDMN chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên khi để xảy ra bạo hành trẻ; chủ động trong việc cung cấp thông tin liên quan đến bạo hành trẻ và vi phạm đạo đức nhà giáo - cho cơ quan quản lý trực tiếp. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm