TP.HCM: Không thu học phí trong thời gian học sinh tạm nghỉ để phòng dịch bệnh Covid-19

TP.HCM: Không thu học phí trong thời gian học sinh tạm nghỉ để phòng dịch bệnh Covid-19

Theo đó, văn bản ghi rõ, về nguyên tắc chung: các đơn vị trường học chỉ được thu học phí và các khoản thu khác phát sinh theo số tháng thực học và không quá 9 tháng đối với các cơ sở giáo dục phổ thông. 

Riêng đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập cần thỏa thuận với phụ huynh học sinh các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh. 

Hướng dẫn của Sở thực hiện theo điều 13, chương IV của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 10/2/2015 của Chính phủ liên quan đến thu học phí.

Trước đó, để phòng trách dịch bệnh CoVid-19, UBND TP.HCM đã ba lần ra quyết định về thời gian nghỉ học của học sinh trên địa bàn từ ngày 3/2 đến hết tháng 2/2020.