TP HCM rà soát HS đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 không gần nơi cư trú

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Theo đó, để thực hiện tốt Quyết định số 1394/QĐ-UBND của UBND thành phố về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2018-2019; công văn số 1147/QĐ-KTKĐCLGD của Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh về hướng dẫn thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019; đảm bảo việc học tập đối với các trường hợp học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 xa nơi cư trú, Sở GD&ĐT đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT quận huyện, Hiệu trưởng các trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THCS):

Chỉ đạo hiệu trưởng các trường THCS kiểm tra, rà soát số liệu nguyện vọng đã đăng ký của học sinh trên địa bàn. Đối với những trường hợp học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 xa nơi cư trú, hiệu trưởng trường THCS tư vấn riêng với phụ huynh học sinh, đề nghị phụ huynh chứng minh điều kiện đảm bảo cho học sinh học tập tại trường đã đăng ký theo nguyện vọng, không thay đổi nguyện vọng khi đã trúng tuyển 

Ảnh minh họa ITN.

Nền tảng quan trọng

GD&TĐ - Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay mạng, mà phải là quá trình cá nhân hóa.