TP HCM: Chủ động hợp đồng giáo viên dạy GDQP - AN

TP HCM: Chủ động hợp đồng giáo viên dạy GDQP - AN

(GD&TĐ) - Trong năm học 2013 - 2014, Sở GD&ĐT TP HCM sẽ tổ chức kiểm tra thường xuyên để nắm tình hình GDQP - AN tại các đơn vị, kiên quyết chấn chỉnh những thiếu sót trong việc thực hiện nhiệm vụ môn học.

Công tác kiểm tra sẽ thực hiện phối hợp với Văn phòng 2 Bộ GD&ĐT và Bộ Tư lệnh thành phố.

Theo Sở GD&ĐT TP HCM, năm học 2012 - 2013, Vụ Giáo dục Quốc phòng đã kiểm tra một số trường CĐ, TCCN trên địa bàn thành phố, hầu hết các trường đã chấp hành nghiêm việc tổ chức học tập. Tuy nhiên, nhiều trường vẫn chưa thực hiện nghiêm túc việc tổ chức dạy học GDQP - AN.

Một số trường TCCN đã nhận tài liệu nhưng chưa triển khai, vì vậy việc thực hiện nhiệm vụ môn học gặp nhiều khó khăn. Một số trường tổ chức dạy học chưa đạt yêu cầu, còn mang tính đối phó như: Không có kế hoạch giảng dạy, không có lịch học, không nắm được nội dung chương trình môn học, việc đánh giá cho điểm của một số trường chưa đúng quy chế. Hầu hết các trường TCCN chưa thực hiện việc mua sắm ĐDDH, chưa quan tâm thực hiện việc đào tạo giáo viên cơ hữu.

Trước thực trạng đó, sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu, năm học này, những trường chưa có ĐDDH phải có kế hoạch mua sắm đủ trang thiết bị ĐDDH và chủ động hợp đồng giáo viên giảng dạy môn GDQP - AN theo đúng qui định.

Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch tổ chức học tập phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, bảo đảm dạy đủ nội dung và thời lượng chương trình môn GDQP - AN. Mỗi đơn vị phải bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm giúp Hiệu trưởng theo dõi quản lý môn học, có kế hoạch tạo nguồn đưa giáo viên đi học văn bằng 2 đại học chuyên ngành GDQP - AN, phấn đấu có đủ giáo viên cơ hữu đưa vào giảng dạy chính khóa trong nhà trường.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN