Tổng kết công tác thiết bị dạy học GDQP - An ninh

Tổng kết công tác thiết bị dạy học GDQP - An ninh
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa (giữa) dự và chỉ đạo HN

Từ năm 1991, môn học GDQP-AN đã được đưa vào các trường học cả nước như môn học chính khóa. Tuy nhiên, theo đánh giá của Vụ GDQP (Bộ GD&ĐT): Đến nay môn học này chưa được sự quan tâm đúng mức, đội ngũ GV chuyên trách GDQP-AN vừa thiếu số lượng vừa bất cập về chất lượng giảng dạy. Đặc biệt, việc đầu tư mua sắm, sản xuất cung ứng thiết bị dạy học (TBDH) và nội dung chương trình môn GDQP-AN chưa đáp ứng được các mục tiêu yêu cầu đề ra. Việc mua sắm TBDH cho môn GDQP-AN chưa đồng bộ và đầy đủ. Công tác quản lý TBDH còn lỏng lẻo, chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định, mặc dù Bộ GD &ĐT đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn "Danh mục và Tiêu chuẩn bộ mẫu TBDH môn GDQP-AN" cho các cấp học….

Các đại biểu tham dự HN
Các đại biểu tham dự HN

Tại Hội nghị, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các cơ sở GD phải quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền đối với công tác GDQP-AN. Tăng cường nhận thức của các cơ quan quản lý GD và các trường học về tầm quan trọng của môn GDQP-AN. Phải đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất cho môn học GDQP-AN, có đủ trang thiết bị cần thiết, sách giáo khoa, sân bãi. Phải xây dựng đủ GV dạy GDQP-AN đúng Chỉ thị 08/2002 ngày 30/3/2002 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT về việc đào tạo GV GDQP-AN cho các trường THPT và TCCN… Hoàn thiện đề án đào tạo GV GDQP-AN trình Thủ tướng Chính phủ.

Hoàn thiện cơ chế quản lý, đầu tư, mua sắm TBDH môn GDQP-AN. Thẩm định và bổ sung danh mục TBDH mới, để cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng TBDH, thống nhất phương thức cung ứng TBDH môn GDQP-AN, tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong đấu thầu mua sắm TBDH môn học quan trọng này. Kiến nghị Chính phủ và Bộ Quốc phòng đưa Danh mục TBDH môn GDQP-AN vào kế hoạch sản xuất  hàng QP phục vụ dân dụng, có kế hoạch hỗ trợ kinh phí để giảm giá thành thiết bị. Xã hội hóa TBDH môn GDQP-AN, sử dụng các nguồn kinh phí khác ngoài ngân sách Nhà nước. Giới thiệu công khai năng lực sản xuất, chủng loại, giá cả từng loại TBDH của các đơn vị sản xuất, cung ứng TBDH môn GDQP-AN.

Đinh Lê Yên