Toàn cảnh bức tranh chuyển đổi số ngành Giáo dục - Đào tạo

GD&TĐ - Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, toàn ngành đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong quản lý giáo dục. 

Kết quả cụ thể như sau:

Đồ họa: An Nhiên. ảnh 1

Đồ họa: An Nhiên.