Tọa đàm về hoạt động phối hợp chăm sóc giáo dục trẻ

GD&TĐ - Ngày 17/7 tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT và Tổ chức OneSky tổ chức tọa đàm về hoạt động phối hợp chăm sóc giáo dục trẻ, có sự tham gia của các chuyên gia GD Mầm non đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng sư phạm và cán bộ Sở GDĐT các tỉnh và các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN).

Các chuyên gia và khách mời trong cuộc tọa đàm
Các chuyên gia và khách mời trong cuộc tọa đàm

Thực hiện Kế hoạch số 534/KH-BGD&ĐT ngày 19/5 2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình "Hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại các khu công nghiệp", Vụ Giáo dục mầm non đã phối hợp với Tổ chức OneSky tổ chức Tọa đàm Định hướng xây dựng Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục mầm non dành cho nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập.

Tại cuộc tọa đàm, các chuyên gia và khách mời đã cùng trao đổi các nội dung: Hỗ trợ giáo viên, người nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ em tại các nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non độc lập) trên phạm vi cả nước những kiến thức và kỹ năng cơ bản để tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện thực tế; cũng như sự cần thiết để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại địa phương, đảm bảo thực hiện quyền trẻ em.

Chăm sóc giáo dục trẻ cần sự quan tâm của cả gia đình, nhà trường và xã hội

Chăm sóc giáo dục trẻ cần sự quan tâm của cả gia đình, nhà trường và xã hội

Các bên đều thống nhất cao về quan điểm xây dựng bộ tài liệu dùng chung. Theo đó, tài liệu xây dựng theo hướng tiếp cận thực hành trải nghiệm dễ hiểu, dễ vận dụng, hạn chế việc trình bày lý thuyết hàn lâm, nhằm hỗ trợ cho giáo viên ở các vùng miền trên cả nước dễ dàng áp dụng vào thực tiễn tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo Chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT quy định.

Tài liệu xây dựng theo hướng tích hợp, đảm bảo mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục mầm non theo yêu cầu của Chương trình giáo dục mầm non; nhấn mạnh đến những vấn đề đảm bảo an toàn, phát huy tính sáng tạo của từng cá nhân trẻ. Hướng dẫn đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của các nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập trên phạm vi cả nước; phù hợp với trình độ, năng lực của giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên phạm vi cả nước.

OneSky là một tổ chức phi chính phủ có 20 năm kinh nghiệm làm việc để cải thiện chất lượng chăm sóc cho đối tượng trẻ dễ bị tổn thương ở Đông Nam Á. Tại Việt Nam, OneSky triển khai đào tạo cho người chăm trẻ tại các điểm chăm sóc trẻ tư nhân quy mô nhỏ tại khu công nghiệp. Công tác đào tạo phát triển chuyên môn do One Sky cung cấp được thiết kế để nâng cao kiến thức và năng lực của Những người trông trẻ tại các điểm CSTTNQMN nhằm cải thiện chất lượng chăm sóc trẻ nhỏ, theo đó mang lại lợi ích cho sự phát triển của trẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ