Tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 vòng 1, đợt 2

GD&TĐ - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 vòng 1, đợt 2 của các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Khai mạc Hội đồng quốc gia thẩm định thẩm định sách giáo khoa lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Khai mạc Hội đồng quốc gia thẩm định thẩm định sách giáo khoa lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Theo thông báo này, các đơn vị đề nghị thẩm định sách giáo khoa theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng kí và cam kết gửi bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định, gồm: số lượng bản mẫu; môn học, hoạt động giáo dục đề nghị thẩm định. Hình thức đăng kí và cam kết gửi bản mẫu sách giáo khoa bằng công văn.

Thời gian đăng kí chậm nhất là ngày 15/11/2021. Địa chỉ đăng kí: Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư 33. Trong đó, số lượng bản mẫu sách, kèm theo thuyết minh về bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định, bản phân phối chương trình đối với mỗi bản mẫu sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 đề nghị thẩm định là 20 bộ.

Các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa có nhu cầu thẩm định sách giáo khoa cần thực hiện thông qua đơn vị đề nghị thẩm định là các nhà xuất bản đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Điều 18 Thông tư 33. Mẫu đơn đề nghị thẩm định sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư 33.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào ngày 3/12/2021 trong giờ hành chính (nếu hồ sơ gửi qua bưu điện, thời gian được tính theo ngày của dấu bưu điện đóng trên bưu phẩm). Địa điểm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trình tự giải quyết hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư 33.

Trước đó, trong tháng 9 và tháng 10/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu tổ chức thẩm định sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (CT GDPT) của các lớp 3, 7, 10. Theo lộ trình, các lớp này sẽ áp dụng việc dạy học theo chương trình mới từ năm học 2022-2023.

Theo quy định, các Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định thành lập. Thành viên các Hội đồng là những nhà giáo, nhà quản lý giáo dục, nhà khoa học giàu kinh nghiệm, uy tín, được lựa chọn kỹ lưỡng. Trong đó ít nhất 1/3 số thành viên là nhà giáo đang giảng dạy môn học/hoạt động giáo dục ở cấp học tương ứng.

Cô trò Trường THPT Công nghiệp (tỉnh Hòa Bình). Ảnh: NTCC

Cân nhắc cẩn trọng lựa chọn môn học

GD&TĐ - Quy định chặt chẽ trong việc chuyển đổi môn học và chuyên đề học tập lựa chọn nên năm học này, HS, gia đình cân nhắc cẩn trọng khi quyết định.