Tìm gấp ứng viên học tiến sĩ tại Phần Lan năm học 2009-2010

Tìm gấp ứng viên học tiến sĩ tại Phần Lan năm học 2009-2010
Du học sinh tại Phần Lan
                                              Du học sinh tại Phần Lan

Các ứng viên có ngành học, hướng nghiên cứu phù hợp muốn đăng ký chuyển sang đi học tại Trường Đại học Turku Phần Lan thông tin ngay với Cục đào tạo với nước ngoài, Cục sẽ hỗ trợ giải quyết gấp các thủ tục liên quan cho các ứng viên này.

Trường Đại Học Turku được thành lập từ năm 1640, được coi như một trường Đại Học bách khoa lớn nhất tại Phần Lan. Đây là nơi có các chuyên ngành đào tạo mang tính nghiên cứu khoa học. Hiện nay trường có 6 khoa và viện đào tạo riêng biệt và được đặt tại một số vùng khác nhau với đầy đủ các chuyên ngành đào tạo nghiên cứu cấp cao.

Đan Thảo