Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Tiếp tục chấn chỉnh lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

Lập Phương - 18/02/2019, 08:59 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Đồng thời, tổ chức thực hiện Chỉ thị 138/CT-BGDĐT; kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc nhằm khắc phục ngay tình trạng giáo viên phải sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách ngoài quy định tại Điều lệ hoặc Quy chế nhà trường, làm mất nhiều công sức, gây áp lực và ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của giáo viên.

Xây dụng kế hoạch kiểm tra định kỳ và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 138/CT-BGDĐT định kỳ về Sở GD&ĐT trước ngày 1/6 hằng năm.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giáo dục, nhằm giảm áp lực, tránh lãng phí thời gian của giáo viên, nâng cao hiệu quả làm việc, nhà trường từng bước xây dựng hồ sơ, sổ sách điện tử (trong đó có sổ điểm, sổ liên lạc, ...); xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, lưu trữ phù hợp với điều kiện của đơn vị, đảm bảo tính khách quan, công bằng, chính xác, hiệu quả,...; quy trình thực hiện đảm bảo tính chặt chẽ, đúng quy chế, quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm