Thừa Thiên Huế phấn đấu tổng thu du lịch đạt 13.000 tỷ đồng vào năm 2025

GD&TĐ - Thừa Thiên Huế phấn đấu đến năm 2025, sẽ trở thành trung tâm du lịch đặc sắc của cả nước, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam và thành phố Du lịch sạch ASEAN.
Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm thành phố Du lịch sạch ASEAN.
Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm thành phố Du lịch sạch ASEAN.

Ngày 10/10, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị ban hành Chương trình hành động về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đơn vị đặt mục tiêu là đến năm 2025, sẽ trở thành trung tâm du lịch đặc sắc của cả nước, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam và thành phố Du lịch sạch ASEAN.

Để đạt được mục tiêu đề ra, trong những năm tới đơn vị sẽ phấn đấu xây dựng được 10 cơ sở khách sạn, khu nghỉ dưỡng du lịch đạt chuẩn 5 sao, kêu gọi đầu tư từ 3-5 dự án xây dựng cơ sở khách sạn, khu nghỉ dưỡng du lịch đạt chuẩn 5 sao.

Ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu đến năm 2025 thu hút khoảng 6 triệu lượt khách đến với địa phương, trong đó khách quốc tế khoảng 45-50%. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 13.000 tỷ đồng; thời gian lưu trú bình quân đạt trên 2 ngày; suất chi tiêu bình quân đạt 2,2 triệu đồng/lượt khách.

Việc xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương về phát triển du lịch thông qua các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch cụ thể.

Tập trung chuyển đổi số trong ngành du lịch, ưu tiên phát triển theo hướng quản lý, trải nghiệm và quảng bá thông minh.

Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch chủ đạo có thương hiệu trên cơ sở lấy văn hóa Huế làm nền tảng.

Ngoài ra, cần đổi mới và tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng chuyên nghiệp để mở rộng thị trường, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động du lịch, dịch vụ; hoàn thiện môi trường du lịch và liên kết, hợp tác phát triển du lịch phát triển nguồn nhân lực du lịch.