Thử nghiệm thành công loại vắc-xin đầu tiên ngăn ngừa sự lây nhiễm HIV/AIDS

Thử nghiệm thành công loại vắc-xin đầu tiên ngăn ngừa sự lây nhiễm HIV/AIDS
Thử nghiệm thành công loại vắc-xin đầu tiên ngăn ngừa sự lây nhiễm HIV/AIDS ảnh 1
Lần đầu tiên cho thấy một vắc-xin có thể ngăn chặn HIV lây truyền

Các kết quả thử nghiệm này là một bước tiến lớn và rất quan trọng về khoa học. Lần đầu tiên cho thấy một vắc-xin có thể ngăn chặn HIV lây truyền giữa những người trưởng thành nói chung.

Các kết quả nghiên cứu vắc-xin phòng HIV mã số RV144 cho thấy tỷ lệ 31.2% sử dụng vắc-xin có hiệu quả trong dự phòng HIV được coi là có tác dụng bảo vệ ở mức độ vừa phải. Tuy nhiên, kết quả này đã mang lại một niềm hy vọng mới trong lĩnh vực nghiên cứu vắc-xin HIV và hứa hẹn có thể tìm ra được một loại vắc-xin phòng HIV an toàn và có hiệu quả cao.

Cuộc thử nghiệm này chưa tiến hành quan sát về các vấn đề an toàn trong sử dụng vắc-xin. Và trên thực tế, vẫn còn rất nhiều việc cần làm đang đợi các nhà nghiên cứu chính và một nhóm đông đảo các cộng tác viên quốc tế. Họ sẽ phải phân tích các số liệu thu thập được trong cuộc thử nghiệm, tìm hiểu cơ chế bảo vệ, quyết định xem thời gian bảo vệ kéo dài được bao lâu, và phác thảo lộ trình cho các bước tiếp theo. Việc đăng ký cấp phép cho cơ chế vắc-xin này có lẽ chưa thể tiến hành ngay bây giờ với các kết quả hiện thời. Đồng thời, vẫn phải chờ đợi xem hai cấu phần của cơ chế vắc-xin này có thể áp dụng cho toàn thế giới hay không. Dân ở các vùng khác nhau trên thế giới có các đặc điểm di truyền khác nhau và các kiểu phụ khác nhau của loại vi-rút suy giảm miễn dịch phụ ở các vùng cũng khiến dịch ở mỗi vùng có đặc điểm riêng.

Cuộc thử nghiệm giai đoạn 3 này với 16.395 phụ nữ và nam giới trưởng thành tham gia tại Thái Lan là một cuộc thử nghiệm ý tưởng về một cơ chế vắc-xin mới gồm hai loại vắc-xin khác nhau do Sanofi-Pasteur và tổ chức phi chính phủ mang tên Giải pháp Toàn cầu cho các Căn bệnh Truyền nhiễm (Global Solutions for Infectious Diseases) tạo ra.

Lập Thành