Thu hút chuyên gia KH&CN để phát triển đất nước

GD&TĐ - Mới đây tại Hà Nội, Ban Quản lý Dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ (KH&CN) - còn gọi là dự án FIRST (Bộ KH&CN) - đã ký thỏa thuận tài trợ cho các đơn vị thụ hưởng thuộc hợp phần 1A - chuyên gia giỏi nước ngoài.
Thu hút chuyên gia KH&CN  để phát triển đất nước

Đây là dự án đầu tiên do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ cho hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo. Mục tiêu của dự án là góp phần hỗ trợ nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp để tạo thêm giá trị gia tăng.

Một trong những hợp phần quan trọng của dự án FIRST là khoản tài trợ cho các chuyên gia giỏi nước ngoài về KH&CN và đổi mới sáng tạo. Khoản tài trợ này có tổng kinh phí là hơn 25 tỷ đồng, sẽ được cấp cho các tổ chức công nghệ công lập hoặc tư nhân nhằm khuyến khích các nhà khoa học giỏi nước ngoài bao gồm người Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam và hợp tác với các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và doanh nhân ở Việt Nam.

Các nhà khoa học nước ngoài sẽ tiến hành đào tạo, thực hiện các dự án hợp tác nghiên cứu, hướng dẫn các nhà nghiên cứu, các doanh nhân và họ cũng được khuyến khích đầu tư tại Việt Nam.

Kết quả đầu ra từ hoạt động này sẽ là các dự án nghiên cứu và phát triển hợp tác giữa các tổ chức nghiên cứu khoa học trong nước với các chuyên gia giỏi nước ngoài trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài, các đề xuất dự án tiếp tục hợp tác nghiên cứu phát triển hoặc hoàn thiện sản phẩm công nghệ, thành lập các doanh nghiệp KH&CN tại Việt Nam.

Mạng lưới nghiên cứu xuất sắc được tăng cường và các chính sách sử dụng các nguồn lực ngân sách Nhà nước để tiếp tục thu hút các chuyên gia giỏi và người Việt Nam ở nước ngoài cũng sẽ là kết quả đầu ra của Tiểu hợp phần này.

Dự án gồm các nội dung: Hợp tác nghiên cứu sàng lọc dược liệu có tác dụng ngăn ngừa/hỗ trợ điều trị bệnh suy giảm trí nhớ và cơ chế tác dụng do Viện Dược liệu đảm nhiệm;

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu composite nhiệt dẻo gia cường CFRTP/PEEK vào chế tạo cấu trúc vệ tinh nhỏ ở Việt Nam do Trung tâm Vệ tinh quốc gia đảm nhiệm;

Nâng cao năng lực, xây dựng và kiểm nghiệm phương pháp chuyển giao công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam do Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm do Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ đảm nhiệm;

Phát triển cổng thông tin điện tử NeuroDrug Design ứng dụng trong thiết kế và tổng hợp các phối tử dùng trong chuẩn đoán hình ảnh não bộ và dẫn truyền thuốc cho các bệnh thoái hoá thần kinh do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đảm nhiệm;

Tăng cường năng lực xây dựng chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam thông qua chuyển giao tri thức từ chuyên gia giỏi nước ngoài do Viện Chiến lược Chính sách Khoa học và Công nghệ đảm nhiệm;

Nghiên cứu chọn tạo dòng lợn nái Landrace và Yorkshire kháng vi khuẩn gây tiêu chảy bằng chỉ thị phân tử do Học viện Nông nghiệp Việt Nam đảm nhiệm và Phát triển quy trình công nghệ thiết kế tổng hợp và chế tạo một số vật liệu hữu cơ quang điện trên cơ sở các dẫn xuất của Silole do Đại học Sư phạm Hà Nội đảm nhiệm…