Thu gọn lại các điểm trường trên nguyên tắc thuận lợi cho người dân

Thu gọn lại các điểm trường trên nguyên tắc thuận lợi cho người dân

Với nhiệm vụ này, Sở GD&ĐT yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 1102/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển GD&ĐT Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô trường, lớp học một cách hợp lý, gắn với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Thu gọn lại các điểm trường trên nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của vùng, miền, địa phương, gắn với việc sáp nhập, hợp nhất các xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 808/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Tăng cường xã hội hóa để thành lập các trường tư thục chất lượng cao.

Cùng với nhiệm vụ phát triển mạng lưới trường, lớp, Sở GD&ĐT Hà Nam cũng yêu cầu các đơn vị đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá; khảo sát chất lượng, kiểm tra học kì; phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; tiếp tục phát triển trường THPT chuyên, trường THCS chất lượng cao...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ