rssheader

13/06/2021

Truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Sabeco và Habeco

C.T (tổng hợp) - 11/05/2018, 09:28 GMT+07 | Thời sự
Dây chuyền sản xuất của Sabeco. Ảnh Internet Dây chuyền sản xuất của Sabeco. Ảnh Internet

Phó Thủ tướng yêu cầu Kiểm toán Nhà nước rà soát toàn bộ nội dung kết luận về việc: Sabeco, Habeco nộp bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt, nộp tiền phạt chậm nộp và nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, nộp khoản lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước tại Sabeco; quyền, trách nhiệm của các cổ đông tại Sabeco, Habeco khi thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước theo luật định. Trên cơ sở đó, có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan và doanh nghiệp thực hiện theo quy định. 

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủ khẩn trương có ý kiến bằng văn bản về các nội dung liên quan đến kết luận trên của Kiểm toán Nhà nước gửi Bộ Công Thương chủ trì, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, trước đó Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Bộ Công Thương liên quan tới truy thu khoản tiền lợi nhuận còn lại chưa chia từ năm 2016 trở về trước ở Sabeco.

Bộ Tài Chính dẫn Điều 7 Luật Kiểm toán Nhà nước 2015 cho rằng: Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước sau khi phát hành và công khai có giá trị bắt buộc phải thực hiện với đơn vị vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Ngoài ra, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước là căn cứ để Chính phủ, cơ quan quản lý Nhà nước và tổ chức, cơ quan khác sử dụng trong quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Bộ Tài Chính đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo người đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco chấn chỉnh kịp thời các sai phạm mà Kiểm toán Nhà nước đã nêu.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm