rssheader

19/05/2021

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng

Nguyễn Dịu - 14/10/2020, 09:11 GMT+07 | Thời sự
Quang cảnh Đại hội Quang cảnh Đại hội

Đại hội có sự tham dự của 350 đại biểu thay mặt cho gần 125 nghìn đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố.

Chủ đề của Đại hội lần này là "Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng", sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng

Đại hội sẽ tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong khuôn khổ phiên khai mạc sẽ diễn ra Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ hai), danh hiệu cao quý của Nhà nước tặng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm