rssheader

25/09/2020

Thanh Hóa: Hỗ trợ tiền cho hơn 8 nghìn HS vùng khó

Nguyễn Quỳnh - 17/12/2015, 07:07 GMT+07 | Thời sự
HS Trường THCS Lũng Cao, huyện miền núi Bá Thước, Thanh Hóa HS Trường THCS Lũng Cao, huyện miền núi Bá Thước, Thanh Hóa

Theo đó, có hai đối tượng HS được hưởng chính sách hỗ trợ gồm:

Đối tượng là HS bậc THPT đang theo học ở các trường THPT, trường THCS&THPT công lập của tỉnh Thanh Hóa là người DTTS, người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có khoảng cách từ nhà tới trường từ 10km trở lên, không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày.

Tổng số HS được hỗ trợ là 7.256 em ở 39 trường THPT, THCS&THPT trên địa bàn tỉnh. Trong đó, HS được hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở là 6.711 em; HS được hỗ trợ tiền ăn là 545 em.

Đối tượng là HS bậc THPT đang theo học ở các trường THPT, trường THCS&THPT công lập của tỉnh Hóa là người DTTS, là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có khoảng cách từ nhà tới trường dưới 10 km, địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, không thể đến trường và trở về nhà trong ngày.

Tổng số HS thuộc đối tượng này được hỗ trợ là 836 em ở 12 trường THPT, THCS&THPT trên địa bàn tỉnh. Trong đó, số HS được hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở có 815 em; HS được hỗ trợ tiền ăn là 21 em.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm