rssheader

03/03/2021

Thái Nguyên: Phát triển KT-XH gắn với thế mạnh của các trường đại học

VPVB - 13/10/2020, 20:40 GMT+07 | Thời sự
Ông Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Ông Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội

Trong 3 ngày làm việc, Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XX tỉnh Đảng bộ.

Đại hội đã tín nhiệm, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 51 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí; bảo đảm giảm số lượng Cấp ủy và Ban Thường vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh Thái Nguyên xác định sẽ tập trung vào một số định hướng lớn, gồm:

Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Nam của tỉnh; ưu tiên đầu tư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư; phát triển hạ tầng giao thông và khu công nghiệp gắn kết với sự phát triển của vùng Thủ đô Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội thành công tốt đẹp

Chú trọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, công nghệ cao; khuyến khích hình thành những cụm ngành, cụm sản xuất có sự tương quan trong cùng lĩnh vực làm tiền đề, cơ sở kết nối chuỗi sản xuất, chuỗi sản phẩm, chuỗi giá trị nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy hành chính các cấp; đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tập trung rèn luyện kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là đạo đức công vụ.

Quan tâm phát triển nguồn nhân lực địa phương, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; phát huy các lợi thế, thành quả, cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với tiềm năng, thế mạnh của các trường đại học, trung tâm nghiên cứu khoa học, y tế trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Đặc biệt quan tâm chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với Đề án phát triển tổng thể theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội; phát triển tiềm năng du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Tại diễn văn bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải khẳng định: “Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, vận dụng linh hoạt, sáng tạo và có những giải pháp sát hợp, khả thi, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra”.

Ngay trong buổi tối 13/10, chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đã được tổ chức tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Chương trình diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước, quê hương và con người Thái Nguyên

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm