rssheader

22/10/2020

Tán thành việc thành lập thị trấn Vĩnh Viễn

Minh Phong - 12/03/2019, 17:52 GMT+07 | Thời sự
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Báo cáo tại phiên làm việc, ông Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, theo Đề án của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 933/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2015 của UBTVQH về việc thành lập thị xã Long Mỹ thuộc tỉnh Hậu Giang thì huyện Long Mỹ còn lại 260,07 km2 diện tích tự nhiên, dân số 84.423 người và 08 xã trực thuộc. Kể từ khi chia tách vào năm 2015 đến nay, huyện Long Mỹ chưa có thị trấn huyện lỵ.

Xã Vĩnh Viễn nằm ở phía Bắc huyện Long Mỹ, là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện Long Mỹ, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể của huyện Long Mỹ. Xã Vĩnh Viễn có vị trí thuận lợi về giao thông, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Long Mỹ.

Trong thời gian qua, xã Vĩnh Viễn đã được chú trọng đầu tư xây dựng và phát triển thành một trong những đô thị phía Tây Nam của tỉnh Hậu Giang.

Những thay đổi về kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa ở xã Vĩnh Viễn đã đặt ra yêu cầu phải thành lập mô hình quản lý chính quyền đô thị để đáp ứng nhu cầu của địa phương. Do đó, việc thành lập thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang là cần thiết.

Đối chiếu với các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 128 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (CQĐP) thì việc thành lập thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang là phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Viễn đã được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt , Chương trình phát triển đô thị của tỉnh Hậu Giang.

Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền thị trấn, phát huy vai trò là đô thị trung tâm của huyện Long Mỹ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa theo quy hoạch được phê duyệt.

Đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Bảo đảm sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân; phù hợp với các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương; khẳng định vị thế phát triển của địa phương sau nhiều năm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn nỗ lực phấn đấu. Bảo đảm đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của UBTVQH.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm