rssheader

22/09/2021

Sắp xếp trường lớp đảm bảo chất lượng, không phải để giảm biên chế

Minh Phong - 07/11/2019, 17:39 GMT+07 | Thời sự
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tham gia trả lời một số nội dung liên quan tại phiên chất vấn. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tham gia trả lời một số nội dung liên quan tại phiên chất vấn.

Theo Bộ trưởng, Giáo dục là ngành rất đặc thù, đội ngũ giáo viên đông với nhiều đặc điểm nghề nghiệp, vì vậy, hai Bộ sẽ phải tiếp tục có những giải pháp nhằm tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để giải quyết những vấn đề còn đang vướng, trong đó như Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã nói, sẽ có một loạt đổi mới về tuyển dụng, đặc biệt liên quan đến nâng hạng, tiêu chuẩn nghề nghiệp, quy định liên quan đến chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với giáo viên.

“Qua thực tiễn chúng tôi thấy rằng, đối với giáo viên nói riêng và công chức, viên chức nói chung, quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học là không cần thiết mà những yêu cầu này cần lồng ghép trong quá trình bồi dưỡng chức năng nghề nghiệp và cũng đã được Bộ GD&ĐT quy định trong chuẩn giáo viên” - Bộ trưởng nói.

Liên quan đến sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các trường học; Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, thực hiện Nghị quyết 04 của Chính phủ triển khai Nghị quyết 19 Trung ương về tinh giản bộ máy, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ GD&ĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp trường lớp, trong đó có các điểm trường lẻ, các trường phổ thông có nhiều cấp học.

Theo Bộ trưởng, mô hình trường phổ thông nhiều cấp học không phải là không có cơ sở nhưng việc hình thành và sáp nhập các trường này phải đảm bảo các yêu cầu hết sức nghiêm ngặt, với những quy định về kỹ thuật, điều kiện.

“Mỗi cấp học, học sinh có tâm sinh lý khác nên khi sắp xếp phải tính toán, đảm bảo về chuyên môn, về tính khoa học. Quá trình sáp nhập phải đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp phù hợp với từng cấp học” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng thông tin thêm, trong hướng dẫn các địa phương đã làm rõ, các địa phương có thẩm quyền sắp xếp dựa trên nhu cầu và điều kiện cụ thể chứ không phải sắp xếp cơ học.

Trên thực tế có những địa phương làm tốt, nhưng cũng có địa phương còn làm vội, làm cơ học, dẫn tới không đảm bảo chất lượng cho dạy và học, Bộ GD&ĐT đã nhắc nhở những địa phương này và sẽ tiếp tục cùng các địa phương để việc sáp nhập đảm bảo chất lượng chứ không phải sáp nhập để giảm biên chế.

Tới đây, Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ sẽ phối hợp để xây dựng nghị quyết tham mưu cho Chính phủ về biên chế giáo viên có lộ trình, giảm và tăng phải hợp lý, có tính đến đến định biên giáo viên khác nhau giữa các vùng miền. Trên cơ sở đó các địa phương có căn cứ để triển khai thực hiện.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm