rssheader

25/01/2021

Rút giấy phép hoạt động của 22 đơn vị kinh doanh dịch vụ du học

Hồ Lài - 02/12/2019, 21:04 GMT+07 | Thời sự
Tư vấn cho du học sinh trước khi đi du học tại Hàn Quốc Tư vấn cho du học sinh trước khi đi du học tại Hàn Quốc

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa công bố danh sách các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trong.

Theo đó, từ năm 2016 – 2019, có 22 đơn vị hoạt động chưa đúng quy định như ngừng hoạt động không báo cáo, thay đổi địa điểm, không có tại địa chỉ đăng ký hoặc một số đơn vị tự nguyện xin giải thể, tự nguyện dừng hoạt động… đã bị thu hồi giấy phép hoạt động.

Trong số các đơn vị trên, có một số đơn vị kinh doanh đã lâu, giấy phép hoạt động từ năm 2012 nhưng không hiệu quả.

Việc công bố danh sách các đơn vị bị thu hồi nhằm giúp cho học sinh, sinh viên có cơ sở lựa chọn được những doanh nghiệp đủ tư cách pháp nhân, đủ kiều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, tránh tình trạng gặp phải những doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả.

Trước đó, tháng 10/2019, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã kiểm tra một số công ty, trung tâm dịch vụ xuất khẩu lao động kèm tư vấn du học và làm tư vấn du học kèm xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, phát hiện một số doanh nghiệp sai phạm các vấn đề như: giới thiệu, tư vấn điều kiện lao động, học tập và thu nhập của người đi lao động, du học ở các nước sai với thực tế, gây khó khăn, hiểu nhầm cho người lao động.

Việc giáo dục, trang bị kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật ở nước sở tại cho người lao động trước khi đi xuất cảnh chưa đầy đủ.

Bên cạnh đó, theo quy định các đơn vị tư vấn du học phải có trách nhiệm quản lý và định kỳ báo cáo tình hình du học sinh tại nước sở tại cho ngành chức năng. Tuy nhiên, một số đơn vị không thực hiện báo cáo trên theo đúng quy định.

Những sai phạm trên đã được nhắc nhở, chấn chỉnh để hoạt động tư vấn du học thực chất, đúng quy định, có lợi cho người học.

 Danh sách 22 doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép hoạt động
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm