rssheader

24/09/2020

Quốc hội đã thông qua Luật Tố cáo (sửa đổi): Không có hình thức tố cáo qua thư điện tử, fax...

Minh Phong - 12/06/2018, 11:08 GMT+07 | Thời sự
Đại biểu bấm nút biểu quyết Đại biểu bấm nút biểu quyết

Theo quy định, việc tố cáo được thực hiện bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Với quy định này sẽ không có hình thức tố cáo qua thư điện tử, fax, điện thoại, tin nhắn điện thoại như một số đại biểu đề xuất.

Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Tố cao (sửa đổi) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - cho biết: Đa số ý kiến đề nghị giữ hình thức tố cáo như Luật hiện hành là tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp để bảo đảm tính khả thi. Một số ý kiến đề nghị mở rộng hình thức tố cáo qua thư điện tử, fax, điện thoại, tin nhắn điện thoại…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, giữ hình thức tố cáo như Luật hiện hành.

Đối với những thông tin có nội dung tố cáo được phản ánh không theo hình thức nêu trên, nếu có nội dung rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, bằng chứng cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật thì cơ quan tiếp nhận thông tin phải tiến hành việc kiểm tra, thanh tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét giải quyết, xử lý để không bỏ sót, bỏ lọt các hành vi vi phạm pháp luật (Điều 25 của dự thảo Luật).

 Kết quả biểu quyết

Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Tố cáo đã được thụ lý, đang xem xét và chưa có kết luận trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo số 03/2011/QH13.

Chính phủ quy định chi tiết Chương VI của Luật này và các điều, khoản được giao trong Luật; quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Việc tố cáo được thực hiện Luật sửa đổi giữ quy định hiện hành là việc tố cáo được thực hiện bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (Điều 22).

>>> XEM CHI TIẾT DỰ THẢO LUẬT TẠI ĐÂY 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm