rssheader

26/09/2021

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng và các thành viên Chính phủ

Hải Minh, Ngọc Trang - 28/07/2021, 16:38 GMT+07 | Thời sự
Các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên của Chính phủ ra mắt Quốc hội. Các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên của Chính phủ ra mắt Quốc hội.

Chiều 28/7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

 

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các đồng chí: Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Quốc hội khóa XV; Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021; Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021; Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu biểu quyết

Với tổng số 476/476 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 95,39% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các đồng chí:

18 Bộ trưởng các Bộ được trình gồm:

- Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang

- Bộ trưởng Công an Tô Lâm

- Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

- Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

- Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long

- Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

- Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc

- Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên

- Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

- Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể

- Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

- Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà

- Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

- Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung

- Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

- Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt

- Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

- Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

Kết quả biểu quyết phê chuẩn Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Bốn thủ trưởng cơ quan ngang Bộ gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn được Quốc hội tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 28/7/2021 được Quốc hội thông qua.

Trước đó, sau khi thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ, Thủ tướng trình danh sách để Quốc hội bỏ phiếu kín, phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm