rssheader

27/09/2020

Quảng Bình: Thống nhất việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Lào

Vĩnh Quý - 15/09/2020, 13:16 GMT+07 | Thời sự
Chăm sóc phần mộ Liệt sỹ tại nghĩa trang Ba Dốc (Quảng Bình). Chăm sóc phần mộ Liệt sỹ tại nghĩa trang Ba Dốc (Quảng Bình).

Ban Công tác đặc biệt tỉnh Quảng Bình đề nghị Ban Công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn tạo điều kiện cho Đội 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình được cách ly, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Chính phủ nước CHDCND Lào tại nơi ở Đội 589 ở thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn trước khi triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Tỉnh Quảng Bình mong muốn nước bạn Lào tạo mọi điều kiện thuận lợi, cử cán bộ phối hợp giúp đỡ Đội 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình khảo sát thu thập thông tin, tìm kiếm, quy tập HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Khăm Muộn mùa khô 2020 – 2021.

Ban Công tác đặc biệt tỉnh Quảng Bình đã đề nghị không tổ chức hội đàm ký kết văn bản tìm kiếm, quy tập HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào theo thông lệ hàng năm mà chỉ gửi văn bản để thống nhất chủ trương, biện pháp thực hiện mùa khô 2020 - 2021.

Kế hoạch này tập trung chủ yếu tại địa bàn thuộc Huyện Bua Lạ Pha, Xay Bua Thoong, Ma Hả Xay, Nhôm Ma Lạt, Xê Băng Phay, Khun Khăm, Hin Bun và các huyện còn lại của tỉnh Khăm Muộn. Phối hợp làm việc, bảo đảm an toàn cho các Đoàn của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Quảng Bình sang làm việc, kiểm tra Đội 589 thực hiện nhiệm vụ quy tập HCLS tại tỉnh Khăm Muộn.

Đồng thời phối hợp với địa phương tuyên truyền vận động Nhân dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, bảo đảm an toàn, giúp đỡ cấp cứu, điều trị cán bộ, nhân viên của Đội khi ốm đau, tai nạn... cùng một số nội dung hoạt động liên quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS hy sinh tại chiến trường Lào.

Trước đó, mùa khô 2019 - 2020, với sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Ban Công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào, Đội 589, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Bình đã tìm kiếm, quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ. Kết quả trên thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của Ban Công tác đặc biệt 02 tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS hy sinh tại chiến trường Lào.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm