rssheader

27/09/2020

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá chiến lược

09/07/2020, 19:05 GMT+07 | Thời sự
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá chiến lược

Chiều 9/7 tại Hà Nội, Tiểu ban Giáo dục đại học của Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực tổ chức cuộc họp phiên thứ nhất với nội dung: Định hướng mục tiêu và giải pháp cho giáo dục đại học trong Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết: Nhân lực được coi là nguồn tài nguyên đặc biệt, là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Vì vậy, phát triển con người với tư cách là nguồn nhân lực (NNL) chiếm vị trí trung tâm trong phát triển nguồn lực quốc gia.

Việc đầu tư phát triển NNL là đầu tư chiến lược, là cơ sở chắc chắn nhất cho sự phát triển bền vững. Đặc biệt, NNL chất lượng cao, trình độ cao (được đào tạo từ bậc đại học trở lên) là bộ phận quan trọng nhất của NNL quốc gia, có vị trí đặc biệt, có vai trò quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát triển NNL chất lượng cao là gia tăng giá trị cho con người cả về trí tuệ, tri thức, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp; về ý chí và phẩm chất, tính năng động, sáng tạo, khả năng tự đào tạo cập nhật và thích ứng; về tính chủ động và ý thức công dân… để thông qua đó, nâng cao số lượng và chất lượng NNL, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển kinh tế - xã hội.

Phát triển NNL chất lượng cao được Đảng và Nhà nước chủ trương lựa chọn là một trong ba khâu đột phá chiến lược (cùng với việc hoàn thiện thể chế và xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại) để thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Với vai trò cơ quan đào tạo nguồn nhân lực quốc gia, Bộ GD&ĐT đã chủ động tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhiều cơ chế chính sách, giải pháp nhằm phát triển NNL chất lượng cao, trong đó có những chính sách và giải pháp mang tính đột phá, có tác động lớn và tính lan tỏa cao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu kết luận cuộc họp

Các chính sách phát triển NNL chất lượng cao gắn liền với sự phát triển kinh tế xã hội, được thực hiện ngày càng đồng bộ hơn, đồng thời ngày càng gia tăng sự tham gia của các bên liên quan, tăng cường sự tương tác với thị trường lao động.

Báo cáo của Vụ Giáo dục Đại học đã đánh giá một số chính sách giải pháp đột phá của Bộ GD&ĐT nhằm phát triển NNL chất lượng cao, trình độ cao giai đoạn 2011-2020, phân tích các vấn đề đặt ra trong giai đoạn 2021-2030 và chỉ ra kế hoạch phát triển NNL trong 5 năm 2021-2025, qua đó nhấn mạnh phát triển NNL gắn với nhu cầu xã hội, nhu cầu của thị trường lao động.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trình bày báo cáo, tham luận Đánh giá thực hiện các mục tiêu, giải pháp cho GDĐH trong Chiến lược Giáo dục giai đoạn 2011-2020 và định hướng các mục tiêu, giải pháp cho GDĐH trong Chiến lược giáo dục giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2045; Phân tích thực trạng giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn 2010-2020 - thuận lợi và khó khăn...

Các đại biểu cũng đã nêu những ý kiến góp ý về những nội dung chính trong kết quả thực hiện Chiến lược 2011-2020; mục tiêu chung phát triển GDĐH Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030; các giải pháp để thực hiện các mục tiêu của GDĐH giai đoạn 2021-2030, đặc biệt là các giải pháp trọng tâm để thực hiện thành công mục tiêu phát triển GDĐH; giải pháp tăng cường nguồn lực cho phát triển GDĐH.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, các chuyên gia để xây dựng báo cáo Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045. Nhóm nghiên cứu cần rà soát kĩ văn bản, rà soát dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu, so sánh đánh giá để có báo cáo hoàn thiện nhất.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm