rssheader

07/03/2021

Nước sạch Hà Nội ô nhiễm trong những ngày qua do nước sông Đà bị nhiễm dầu thải trộm.

VK - 14/10/2019, 13:31 GMT+07 | Thời sự
Toàn cảnh buổi họp báo Toàn cảnh buổi họp báo

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết đến nay Bộ đã thực hiện Kế hoạch hành động và đã đạt được một số kết quả như: Xây dựng hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, quy chuẩn kỹ thuật cho việc triển khai Chính phủ điện tử; Hoàn thiện nền tảng hạ tầng CNTT, cơ sở dữ liệu; Bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng với cải cách hành chính cũng như an toàn, an ninh mạng, nguồn lực.

Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 114 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Có 64 dịch vụ công vận hành chính thức, 52 dịch vụ công hoàn thành thử nghiệm, công bố thực hiện chính thức trong năm 2019.

Kết quả thực hiện cho thấy đã vượt kế hoạch 66 thủ tục hành chính đã đăng ký theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ cũng hoàn thành, nâng cấp, triển khai hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử, tích hợp giải pháp dịch vụ ký số.

Phóng viên các cơ quan báo chi tham dự họp báo 

Tại cuộc họp báo, Bộ Tài nguyên và môi trường đã cung cấp cho các cơ quan báo chí biết kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2040.

Đặc biệt, Tổng cục Môi trường đã đưa ra nguyên nhân nước sạch Hà Nội ô nhiễm trong những ngày qua là do nước đầu nguồn sông Đà bị nhiễm bẩn từ dầu thải trộm.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm