rssheader

23/10/2020

Nhiều điểm mới trong Dự thảo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Anh Quang - 18/09/2019, 16:42 GMT+07 | Thời sự
Dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) điều chỉnh một số chế độ ưu đãi người có công. Dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) điều chỉnh một số chế độ ưu đãi người có công.

Ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công, Bộ LĐ-TB&XH cho biết: Dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng (sửa đổi) có nhiều điểm mới, gồm có 6 Chương, 56 Điều. Trong đó, điểm mới được đưa vào là đặt lại tên điều và tên chương. Dự thảo lần này được thiết kế theo hướng quy định cụ thể điều kiện, quy định từng diện đối tượng theo các chế độ chính sách.

Phạm vi điều chỉnh được tập trung vào: Quy định về đối tượng, điều chỉnh một số chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng; Công trình ghi công liệt sĩ, quản lý nhà nước, nguồn lực thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi với người có công và thân nhân của họ…

Ngoài ra, Dự thảo Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng sửa đổi cũng có thêm một số điều chỉnh về đối tượng áp dụng; đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; việc giải thích từ ngữ; chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân; nguyên tắc thực hiện chính sách thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Huy động sự tham gia đóng góp tích cực hơn nữa của xã hội, của các tổ chức, cá nhân để cùng với nhà nước chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng và thân nhân của người có công; Xác định cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên Người có công với cách mạng và gia đình vươn lên phát triển kinh tế, gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng tại nơi cư trú, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm