rssheader

21/09/2020

Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ giáo dục về bình đẳng giới

N. Khánh - 14/12/2017, 14:54 GMT+07 | Thời sự
Quang cảnh hội nghị  Quang cảnh hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị tại có các đồng chí: Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở GD&ĐT; Nguyễn Thị Kim Hải - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở GD&Đ, Hội Khuyến học tỉnh đã báo cáo thực trạng tình hình hoạt động của các TTHTCĐ, những tồn tại, hạn chế và giải pháp trong thời gian tới; đồng thời triển khai kế hoạch tổ chức chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các TTHTCĐ.

Theo đó, hiện toàn tỉnh Phú Thọ có 277 TTHTCĐ/277 xã, phường, thị trấn. Năm 2017, các TTHTCĐ đã mở trên 3.200 lớp/chuyên đề tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, kiến thức chăm sóc sức khoẻ, ATVSTP... cho trên 300.000 lượt người. Qua đó giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, xoá đói, giảm nghèo.

Năm học 2016 - 2017, 83 trung tâm xếp loại xuất sắc; 164 trung tâm xếp loại khá; 30 trung tâm xếp loại trung bình. Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận cán bộ quản lý TTHTCĐ và người dân về “học tập trong cộng đồng” chưa cao; kinh phí hoạt động, đầu tư trang thiết bị cho các TTHTCĐ chưa đáp ứng được yêu cầu hiện nay; một số trung tâm hoạt động chưa hiệu quả, chưa có sự kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Duy trì việc đánh giá, xếp loại các TTHTCĐ, đảm bảo công bằng, khách quan, chính xác, đúng quy định, tạo động lực để khuyến khích các TTHTCĐ phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ...

Cũng tại hội nghị, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ đã trình bày nội dung giới - bình đẳng giới, lồng ghép giới và bình đẳng giới trong hoạt động của các TTHTCĐ. Đây là biện pháp có ý nghĩa thiết thực góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, suốt đời, không bị phân biệt đối xử dưới mọi hình thức; thực hiện có hiệu quả công tác xoá mù chữ và PC GD tại địa phương; đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các TTHTCĐ, khẳng định chất lượng, uy tín và tạo dựng hình ảnh của trung tâm đối với các tổ chức, cấp uỷ, chính quyền địa phương và người dân trong cộng đồng.

Kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Hải - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khẳng định: Hội nghị tập huấn về công tác quản lý, điều hành và lồng ghép nội dung giới - bình đẳng giới trong hoạt động của các TTHTCĐ giúp nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ GD và khuyến học cơ sở về tầm quan trọng và sự cần thiết của TTHTCĐ cũng như vai trò của giới và bình đẳng giới trong cộng đồng.

Sau hội nghị này, đội ngũ cán bộ GD và khuyến học cơ sở cần tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ, góp phần xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm