rssheader

18/01/2021

Nâng cao chất lượng dạy và học các môn Lý luận chính trị

Minh Phong - 12/08/2019, 19:15 GMT+07 | Thời sự
Thứ trưởng Lê Hải An phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Minh Phong Thứ trưởng Lê Hải An phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Minh Phong

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Lê Hải An cho biết, trên cơ sở thống nhất giữa Ban Tuyên giáo TW và Bộ GD&ĐT, nội dung chương trình lớp tập huấn năm 2019 tập trung vào môn học: Triết học Mác - Lênin; Kinh tế Chính trị Mác - Lênin; Chủ nghĩa Xã hội khoa học; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Để triển khai giảng dạy, học tập Lý luận chính trị trong các cơ sở GDĐH từ năm học 2019 - 2020, Thứ trưởng đề nghị: Các đồng chí báo cáo viên truyền đạt cho đội ngũ giảng viên các môn Lý luận chính trị những vấn đề mới, cốt lõi của chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị vừa được tổ chức biên soạn.

Thứ trưởng Lê Hải An nhấn mạnh, trong bối cảnh ngành GD đang tập trung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, để thực hiện Thông báo kết luận số 94 của Ban Bí thư Trung ương Đảng một cách có hiệu quả, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn Lý luận chính trị trong các cơ sở GDĐH, Bộ GD&ĐT đề nghị các đồng chí lãnh đạo khoa, bộ môn Lý luận chính trị thực hiện tốt công tác tham mưu với lãnh đạo các cơ sở GDĐH tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, thi kiểm tra đánh giá các môn học Lý luận chính trị; đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo hướng vận dụng những kiến thức lý luận vào thực tiễn ngành đào tạo của nhà trường trong quá trình giảng dạy. Xây dựng hệ thống bài giảng điện tử, hệ thống phim, ảnh tư liệu phục vụ việc giảng dạy, học tập các môn Lý luận chính trị.

Khuyến khích giảng viên các môn Lý luận chính trị ở các cơ sở GDĐH học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học các môn Lý luận chính trị. Bố trí đội ngũ giảng viên giảng dạy một cách khoa học, trong thời gian trước mắt cần bố trí giảng viên giảng dạy phù hợp với chuyên môn đào tạo để bảo đảm chất lượng của môn học theo chương trình, giáo trình mới.

Cùng với đó, các cơ sở GDĐH tiếp tục nghiên cứu, góp ý hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị sau mỗi năm học để bộ chương trình, giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đối với các cơ sở GDĐH đào tạo chuyên ngành giảng viên các môn Lý luận chính trị, cần thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học về đổi mới nội dung chương trình đào tạo giảng viên Lý luận chính trị trong các cơ sở GDĐH.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm