rssheader

27/11/2020

Khai trương Bộ phận thủ tục hành chính về giáo dục nghề nghiệp

Anh Quang - 29/07/2019, 20:15 GMT+07 | Thời sự
Lễ khai bộ phận Tiếp nhận và giải quyết thủ tục tục hành chính Lễ khai bộ phận Tiếp nhận và giải quyết thủ tục tục hành chính

Phát biểu tại Lễ khai trương, Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN Nguyễn Hồng Minh cho biết: thực hiện nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Tổng đã xây dựng và đưa vào hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu một bước tiến mới trong công tác cải cách hành chính của Tổng cục GDNN trong năm 2019. 

Theo Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh, trong quá trình tổ chức triển khai, Văn phòng Tổng cục đã tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, hoàn thành các điều kiện, thủ tục để khai trương Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

Thời gian tới, Tổng cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đề nghị Lãnh đạo Tổng cục, các Cục, Vụ, đơn vị sớm hoàn thiện Quy chế, cơ sở vật chất, đội ngũ để Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoạt động hiểu quả. Đảm bảo xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, phục vụ, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm