Khai trương Bộ phận thủ tục hành chính về giáo dục nghề nghiệp

GD&TĐ - Ngày 29/9 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã trương Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, liên thông.
Lễ khai bộ phận Tiếp nhận và giải quyết thủ tục tục hành chính
Lễ khai bộ phận Tiếp nhận và giải quyết thủ tục tục hành chính

Phát biểu tại Lễ khai trương, Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN Nguyễn Hồng Minh cho biết: thực hiện nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Tổng đã xây dựng và đưa vào hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu một bước tiến mới trong công tác cải cách hành chính của Tổng cục GDNN trong năm 2019. 

Theo Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh, trong quá trình tổ chức triển khai, Văn phòng Tổng cục đã tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, hoàn thành các điều kiện, thủ tục để khai trương Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

Thời gian tới, Tổng cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đề nghị Lãnh đạo Tổng cục, các Cục, Vụ, đơn vị sớm hoàn thiện Quy chế, cơ sở vật chất, đội ngũ để Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoạt động hiểu quả. Đảm bảo xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, phục vụ, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch.

Cầu Long Biên qua thời gian đã có biểu hiện xuống cấp cần cải tạo, tu bổ.

Cầu Long Biên 'nằm chờ' được bảo tồn

GD&TĐ -Cầu Long Biên hơn “100 tuổi” với nhiều dấu hiệu xuống cấp “tiếp tục” được lên kế hoạch nghiên cứu, cải tạo. Vẫn là câu chuyện cải tạo đi cùng bảo tồn, giữ giá trị lịch sử, hướng đến phát triển du lịch Thủ đô.