rssheader

25/07/2021

Hội đồng nhân dân TP Hà Nội thông qua 4 Nghị quyết chuyên đề

Duyên Vũ - 23/06/2021, 18:45 GMT+07 | Thời sự
Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc Kỳ họp  Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc Kỳ họp 

4 Nghị quyết chuyên đề đã được tất cả các đại biểu nhất trí thông qua.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: Căn cứ vào quy định của pháp luật và hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, với tinh thần trách nhiệm trước cử tri, HĐND TP đã xem xét, lựa chọn nhân sự để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND TP và Hội thẩm TAND theo quy định của pháp luật với kết quả rất tập trung, rất thống nhất.

Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, HĐND TP đã thực hiện ngay các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, xem xét thông qua 4 nghị quyết chuyên đề nhằm bảo đảm sự vận hành thông suốt của chính quyền các cấp, đó là: Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban HĐND TP; Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND TP;

Nghị quyết điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị; Nghị quyết về một số cơ chế chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Phát huy khí thế và thành công của kỳ họp, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị UBND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, các đại biểu HĐND Thành phố tập trung làm tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, sớm ổn định tổ chức, bộ máy, phân công nhiệm vụ, rà soát, bổ sung quy chế làm việc phù hợp yêu cầu trong tình hình mới, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2021 theo Nghị quyết của HĐND Thành phố.

Hai là, Thường trực HĐND, UBND phối hợp Ủy ban MTTQVN Thành phố khẩn trương chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố (kỳ họp thường kỳ), dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8/2021 để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, thảo luận và quyết định các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ năm đầu của kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Ba là, tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả, mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND với UBND, Uỷ ban MTTQ, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố và các cơ quan liên quan trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chung.

Nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri để đôn đốc giải quyết, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc; kịp thời giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn tại ngay từ cơ sở, tránh phát sinh thành điểm nóng, phức tạp, kéo dài.

Bốn là, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND cần phát huy tốt vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện chương trình hành động, thực hiện lời hứa của mình trước cử tri; tăng cường tiếp xúc với cử tri và nhân dân địa phương nơi mình ứng cử để nắm bắt, phản ánh, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri.

Tích cực nghiên cứu, nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và Thành phố, tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, hiệu quả vào các hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm