rssheader

27/02/2021

Hoàn tất công tác chuẩn bị ngày khai mạc Đại hội Đảng XIII

24/01/2021, 19:43 GMT+07 | Thời sự

Trang trí hoa cho Đại hội. (Nguồn: TTXVN).

Các kỹ thuật viên lắp màn hình cho Đoàn Chủ tịch Đại hội. (Nguồn: TTXVN).

Trang trí tại khu vực Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Nguồn: TTXVN).

Các cán, bộ nhân viên của Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị bục để Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hôị̣. (Nguồn: TTXVN).

Các cán, bộ nhân viên của Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuẩn bị bục để Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hôị̣. (Nguồn: TTXVN).

Lực lượng an ninh điều chó nghiệp vụ tham gia kiểm tra, đảm bảo an ninh cho Đại hội. (Nguồn: TTXVN).

Lực lượng an ninh điều chó nghiệp vụ tham gia kiểm tra, đảm bảo an ninh cho Đại hội. (Nguồn: TTXVN).

Lực lượng an ninh điều chó nghiệp vụ tham gia kiểm tra, đảm bảo an ninh cho Đại hội. (Nguồn: TTXVN).

Lực lượng an ninh điều chó nghiệp vụ tham gia kiểm tra, đảm bảo an ninh cho Đại hội. (Nguồn: TTXVN).

Binh chủng Hóa học chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để ứng phó nếu sự cố xảy ra trong thời gian diễn ra Đại hội. (Nguồn: TTXVN).

Binh chủng Hóa học chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để ứng phó nếu sự cố xảy ra trong thời gian diễn ra Đại hội. (Nguồn: TTXVN).

Binh chủng Hóa học chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để ứng phó nếu sự cố xảy ra trong thời gian diễn ra Đại hội. (Nguồn: TTXVN).

Theo vietnamplus.vn
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm