rssheader

25/09/2021

Hình ảnh hiếm về tên lửa S-300 của Việt Nam

10/07/2014, 07:36 GMT+07 | Thời sự
Hình ảnh hiếm về tên lửa S-300 của Việt Nam
Ảnh chưa từng công bố về tên lửa S-300 của VN 1

Tổ hợp tên lửa S-300 của Đoàn Tên lửa 64 (Sư đoàn Phòng không Hà Nội)

Ảnh chưa từng công bố về tên lửa S-300 của VN 2

Tổ hợp tên lửa S-300 của Đoàn Tên lửa 64 (Sư đoàn Phòng không Hà Nội)

Ảnh chưa từng công bố về tên lửa S-300 của VN 3

Tổ hợp tên lửa S-300 của Đoàn Tên lửa 64 (Sư đoàn Phòng không Hà Nội)

Ảnh chưa từng công bố về tên lửa S-300 của VN 4

Tổ hợp tên lửa S-300 của Đoàn Tên lửa 64 (Sư đoàn Phòng không Hà Nội)

Ảnh chưa từng công bố về tên lửa S-300 của VN 5

Tổ hợp tên lửa S-300 của Đoàn Tên lửa 64 (Sư đoàn Phòng không Hà Nội)

Ảnh chưa từng công bố về tên lửa S-300 của VN 6

Tổ hợp tên lửa S-300 của Đoàn Tên lửa 64 (Sư đoàn Phòng không Hà Nội)

Ảnh chưa từng công bố về tên lửa S-300 của VN 7

Tổ hợp tên lửa S-300 của Đoàn Tên lửa 64 (Sư đoàn Phòng không Hà Nội)

Ảnh chưa từng công bố về tên lửa S-300 của VN 8

Tổ hợp tên lửa S-300 của Đoàn Tên lửa 64 (Sư đoàn Phòng không Hà Nội)

Ảnh chưa từng công bố về tên lửa S-300 của VN 9

Tổ hợp tên lửa S-300 của Đoàn Tên lửa 64 (Sư đoàn Phòng không Hà Nội)

Ảnh chưa từng công bố về tên lửa S-300 của VN 10

Tổ hợp tên lửa S-300 của Đoàn Tên lửa 64 (Sư đoàn Phòng không Hà Nội)

Ảnh chưa từng công bố về tên lửa S-300 của VN 11

Tổ hợp tên lửa S-300 của Đoàn Tên lửa 64 (Sư đoàn Phòng không Hà Nội)

Ảnh chưa từng công bố về tên lửa S-300 của VN 12

Tổ hợp tên lửa S-300 của Đoàn Tên lửa 64 (Sư đoàn Phòng không Hà Nội)

Ảnh chưa từng công bố về tên lửa S-300 của VN 13

Tổ hợp tên lửa S-300 của Đoàn Tên lửa 64 (Sư đoàn Phòng không Hà Nội)

Ảnh chưa từng công bố về tên lửa S-300 của VN 14

Tổ hợp tên lửa S-300 của Đoàn Tên lửa 64 (Sư đoàn Phòng không Hà Nội)

Ảnh chưa từng công bố về tên lửa S-300 của VN 15

Tổ hợp tên lửa S-300 của Đoàn Tên lửa 64 (Sư đoàn Phòng không Hà Nội)

Ảnh chưa từng công bố về tên lửa S-300 của VN 16

Tổ hợp tên lửa S-300 của Đoàn Tên lửa 64 (Sư đoàn Phòng không Hà Nội)

Ảnh chưa từng công bố về tên lửa S-300 của VN 17

Tổ hợp tên lửa S-300 của Đoàn Tên lửa 64 (Sư đoàn Phòng không Hà Nội)

Ảnh chưa từng công bố về tên lửa S-300 của VN 18

Tổ hợp tên lửa S-300 của Đoàn Tên lửa 64 (Sư đoàn Phòng không Hà Nội)

Theo Infonet
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm