rssheader

21/01/2021

Hà Nội khẳng định sẽ thêm biên chế để tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng

Vân Anh - 15/11/2019, 21:56 GMT+07 | Thời sự
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Tuy nhiên, UBND TP Hà Nội khẳng định sẽ bổ sung đủ chỉ tiêu biên chế để triển khai thực hiện tuyển dụng đặc cách theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước.

Văn bản số 5130/UBND-NC do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kí chiều 15/11/2019 có nội dung: UBND TP đã xem xét báo cáo, đề xuất của Sở Nội vụ tại công văn số 2798/SNV-CCVC ngày 15/11/2019 về việc thực hiện Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước và Văn bản số 5119/UBND-NC ngày 15/11/2019 của UBND TP về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ về việc xét tuyển đặc cách giáo viên.

Theo đó, Sở Nội vụ báo cáo kì tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc UBND các quận, huyện, thị xã đã được triển khai xong vòng 1 và theo kế hoạch, vòng 2 sẽ được tổ chức vào ngày 17/11/2019 và được Bộ Nội vụ chỉ đạo cho tiếp tục thực hiện Vòng 2 của kì tuyển dụng.

Đồng thời sẽ bổ sung đủ chỉ tiêu biên chế để triển khai thực hiện tuyển dụng đặc cách theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước.

UBND TP giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai tổ chức thi tuyển và xét tuyển kì tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã vào ngày 17/11/2019 theo đúng kế hoạch.

Sau đó sẽ thực hiện tuyển dụng đặc cách theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Công văn số 9028-CV/VPTW ngày 11/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1480/VPCP-TCCV ngày 5/6/2019; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019; báo cáo UBND TP theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm