rssheader

08/05/2021

Hà Nội giới thiệu 45 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

05/02/2021, 16:21 GMT+07 | Thời sự
Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố phát biểu tại Hội nghị Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố phát biểu tại Hội nghị

Ngày 5/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Dự hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố.

Theo Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH 14 ngày 11/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV và Công văn số 636/UBTVQH 14 ngày 26/1/2021 về dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội, thành phố Hà Nội được phân bổ 29 đại biểu. Trong đó, đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu là 14 đại biểu; đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu là 15 đại biểu. 

Trên cơ sở dự kiến phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đề án của Ủy ban Bầu cử thành phố về số lượng cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV của thành phố Hà Nội, hội nghị đã thảo luận, thống nhất thông qua số lượng 45 đại biểu ứng cử, trong đó 35% là nữ.

Trong khi đó, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021 gồm 95 đại biểu. Hội nghị đã thống nhất giới thiệu 190 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI với cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng giới thiệu gồm: Dưới 40 tuổi là 29 người, tỷ lệ 15,26%; nữ 69 người, tỷ lệ 36,32%; người ngoài Đảng 22 người, tỷ lệ 11,58%; đại biểu đương nhiệm tham gia tái cử là 53 người.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp thu các ý kiến phát biểu và cho biết, số lượng đại biểu Quốc hội của thành phố Hà Nội khóa XV được phân bổ là 29 đại biểu, giảm 1 so với nhiệm kỳ khóa XIV. Do phân bổ của Trung ương nhằm bảo đảm đại diện các tỉnh, thành phố nên nhiều đơn vị của thành phố Hà Nội không có đại biểu trong cơ cấu được phân bổ…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương  cho biết, đến thời điểm này mọi công việc đang diễn ra đúng kế hoạch, tiến độ. Tính đến ngày 5/2 có 29/30 đơn vị tổ chức xong hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026.
 
Nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam là tiến hành các bước hiệp thương để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội yêu cầu hội nghị thảo luận để thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV của các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc Hà Nội, đảm bảo số dư người ứng cử, tỷ lệ người ứng cử ĐBQH theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.
Theo tienphong.vn
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm