rssheader

24/07/2021

Giảm tối đa cơ sở đào tạo nghề và nâng quy mô tuyển sinh lên 6,3 triệu người

Anh Quang - 21/08/2019, 18:50 GMT+07 | Thời sự
Ngành giáo dục nghề nghiệp phấn đấu nâng quy mô tuyển sinh lên 6,3 triệu người/năm vào năm 2030 Ngành giáo dục nghề nghiệp phấn đấu nâng quy mô tuyển sinh lên 6,3 triệu người/năm vào năm 2030

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành công văn số 3601/LĐTBXH – GDNN gửi các Bộ, ngành; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đến năm 2030.

Theo đó, lộ trình thực hiện, từ nay đến 2021 phấn đấu quy mô tuyển sinh đạt 2,6 triệu người mỗi năm, hiện tại đang là 2,2 triệu/năm, ít nhất 80% người học có việc làm và có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo. Đồng thời, giảm mạnh về đầu mối cơ sở GDNN. Tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, bình quân mỗi năm giảm tối thiểu 2,5%, trong đó, trường trung cấp giảm tối thiểu 15%.

Năm 2025, phấn đấu quy mô tuyển sinh đạt 4,6 triệu người mỗi năm; ít nhất 85% người học có việc làm và có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo. Tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021, bình quân mỗi năm giảm tối thiểu 2%.

Năm 2030, phấn đấu quy mô tuyển sinh đạt 6,3 triệu người mỗi năm; ít nhất 90% người học có việc làm và có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo; tiếp tục thực hiện giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp GDNN công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trong lĩnh vực GDNN.

Mục tiêu của đề án nhằm sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở GDNN theo hướng mở và linh hoạt, bảo đảm quy mô, cơ cấu và hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo, góp phần hình thành đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật năng mềm; gắn kết chặt chẽ đào tạo nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững và an sinh.                                                          

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm