rssheader

30/10/2020

Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) được thảo luận tại phiên họp 32 của UBTV Quốc hội

Minh Phong - 11/03/2019, 07:23 GMT+07 | Thời sự
Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) được thảo luận tại phiên họp 32 của UBTV Quốc hội

Theo dự kiến chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc phiên họp, cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên chủ trì các nội dung phiên họp.

Một trong những nội dung quan trọng của phiên họp này là, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến và thảo luận về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).

Ngoài ra, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau đây:

Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Thư viện;

Đồng thời, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 – 2021; Xem xét, quyết định việc thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang;

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét, thông qua Nghị quyết quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Công an Nhân dân năm 2018.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm